Djerving As
Juridisk navn:  Djerving As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22991110
Hausmanns Gate 6 Hausmanns Gate 6 Fax:
0186 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965452656
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11/20/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.19%
Resultat  
  
29.47%
Egenkapital  
  
63.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.471.000 28.560.000 25.697.000 21.631.000 22.614.000
Resultat: 2.847.000 2.199.000 1.371.000 539.000 259.000
Egenkapital: 5.704.000 3.485.000 3.192.000 2.768.000 2.372.000
Regnskap for  Djerving As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.471.000 28.560.000 25.697.000 21.631.000 22.614.000
Driftskostnader -28.638.000 -26.363.000 -24.300.000 -21.070.000 -22.319.000
Driftsresultat 2.833.000 2.197.000 1.397.000 561.000 295.000
Finansinntekter 46.000 36.000 10.000 10.000 11.000
Finanskostnader -33.000 -34.000 -36.000 -32.000 -47.000
Finans 13.000 2.000 -26.000 -22.000 -36.000
Resultat før skatt 2.847.000 2.199.000 1.371.000 539.000 259.000
Skattekostnad -627.000 -506.000 -332.000 -143.000 -72.000
Årsresultat 2.220.000 1.693.000 1.040.000 396.000 188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 512.000 501.000 472.000 731.000 606.000
Sum omløpsmidler 12.240.000 11.574.000 8.911.000 7.590.000 6.546.000
Sum eiendeler 12.752.000 12.075.000 9.383.000 8.321.000 7.152.000
Sum opptjent egenkapital 5.454.000 3.235.000 2.942.000 2.518.000 2.122.000
Sum egenkapital 5.704.000 3.485.000 3.192.000 2.768.000 2.372.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 7.048.000 8.590.000 6.192.000 5.553.000 4.759.000
Sum gjeld og egenkapital 12.752.000 12.075.000 9.384.000 8.321.000 7.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.471.000 28.560.000 25.697.000 21.631.000 22.607.000
Andre inntekter 0 0 0 0 7.000
Driftsinntekter 31.471.000 28.560.000 25.697.000 21.631.000 22.614.000
Varekostnad -10.000 -12.000 -24.000 0 -232.000
Lønninger -22.797.000 -21.655.000 -19.977.000 -17.148.000 -17.550.000
Avskrivning -253.000 -201.000 -204.000 -171.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.578.000 -4.495.000 -4.095.000 -3.751.000 -4.354.000
Driftskostnader -28.638.000 -26.363.000 -24.300.000 -21.070.000 -22.319.000
Driftsresultat 2.833.000 2.197.000 1.397.000 561.000 295.000
Finansinntekter 46.000 36.000 10.000 10.000 11.000
Finanskostnader -33.000 -34.000 -36.000 -32.000 -47.000
Finans 13.000 2.000 -26.000 -22.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.400.000 -616.000 0 0
Årsresultat 2.220.000 1.693.000 1.040.000 396.000 188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 11.000 47.000 200.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 470.000 460.000 395.000 501.000 576.000
Sum varige driftsmidler 470.000 460.000 395.000 501.000 576.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 512.000 501.000 472.000 731.000 606.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.262.000 6.090.000 7.043.000 3.197.000 4.207.000
Andre fordringer 602.000 617.000 226.000 507.000 483.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.376.000 4.867.000 1.643.000 3.885.000 1.856.000
Sum omløpsmidler 12.240.000 11.574.000 8.911.000 7.590.000 6.546.000
Sum eiendeler 12.752.000 12.075.000 9.383.000 8.321.000 7.152.000
Sum opptjent egenkapital 5.454.000 3.235.000 2.942.000 2.518.000 2.122.000
Sum egenkapital 5.704.000 3.485.000 3.192.000 2.768.000 2.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 20.000
Leverandørgjeld 737.000 671.000 317.000 629.000 382.000
Betalbar skatt 628.000 470.000 179.000 363.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 2.253.000 2.455.000 2.308.000 1.846.000 2.379.000
Utbytte 0 -1.400.000 -616.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.430.000 3.593.000 2.772.000 2.714.000 1.925.000
Sum kortsiktig gjeld 7.048.000 8.590.000 6.192.000 5.553.000 4.759.000
Sum gjeld og egenkapital 12.752.000 12.075.000 9.384.000 8.321.000 7.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.192.000 2.984.000 2.719.000 2.037.000 1.787.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.4 1.4 1.4
Soliditet 44.7 28.9 3 33.3 33.2
Resultatgrad 9 7.7 5.4 2.6 1.3
Rentedekningsgrad 85.8 64.6 38.8 17.5 6.5
Gjeldsgrad 1.2 2.5 1.9 2 2.0
Total kapitalrentabilitet 22.6 18.5 1 6.9 4.3
Signatur
26.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex