Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dina's Leiker AS
Juridisk navn:  Dina's Leiker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70083250
Postboks 21 Fax:
6099 Fosnavåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 994608959
Aksjekapital: 475.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/2/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.24%
Resultat  
  
-5500%
Egenkapital  
  
-123.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.448.000 2.418.000 2.541.000 2.571.000 2.472.000
Resultat: -378.000 7.000 -19.000 -159.000 20.000
Egenkapital: -73.000 306.000 99.000 118.000 307.000
Regnskap for  Dina's Leiker AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.448.000 2.418.000 2.541.000 2.571.000 2.472.000
Driftskostnader -2.808.000 -2.394.000 -2.530.000 -2.713.000 -2.435.000
Driftsresultat -360.000 24.000 10.000 -143.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -17.000 -30.000 -16.000 -16.000
Finans -19.000 -17.000 -30.000 -16.000 -16.000
Resultat før skatt -378.000 7.000 -19.000 -159.000 20.000
Skattekostnad 0 0 0 -30.000 -8.000
Årsresultat -378.000 7.000 -19.000 -189.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 76.000 97.000 117.000 167.000
Sum omløpsmidler 1.112.000 1.473.000 1.428.000 1.434.000 1.197.000
Sum eiendeler 1.176.000 1.549.000 1.525.000 1.551.000 1.364.000
Sum opptjent egenkapital -373.000 6.000 -1.000 18.000 207.000
Sum egenkapital -73.000 306.000 99.000 118.000 307.000
Sum langsiktig gjeld 394.000 427.000 655.000 560.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 817.000 771.000 873.000 861.000
Sum gjeld og egenkapital 1.177.000 1.550.000 1.525.000 1.551.000 1.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.448.000 2.418.000 2.541.000 2.571.000 2.472.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.448.000 2.418.000 2.541.000 2.571.000 2.472.000
Varekostnad -1.716.000 -1.497.000 -1.599.000 -1.757.000 -1.525.000
Lønninger -610.000 -455.000 -451.000 -466.000 -425.000
Avskrivning -23.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -459.000 -422.000 -460.000 -470.000 -465.000
Driftskostnader -2.808.000 -2.394.000 -2.530.000 -2.713.000 -2.435.000
Driftsresultat -360.000 24.000 10.000 -143.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -17.000 -30.000 -16.000 -16.000
Finans -19.000 -17.000 -30.000 -16.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -378.000 7.000 -19.000 -189.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 71.000 92.000 112.000 132.000
Sum varige driftsmidler 59.000 71.000 92.000 112.000 132.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 64.000 76.000 97.000 117.000 167.000
Varebeholdning 1.025.000 1.368.000 1.319.000 1.253.000 1.020.000
Kundefordringer 25.000 76.000 28.000 34.000 98.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 29.000 82.000 147.000 79.000
Sum omløpsmidler 1.112.000 1.473.000 1.428.000 1.434.000 1.197.000
Sum eiendeler 1.176.000 1.549.000 1.525.000 1.551.000 1.364.000
Sum opptjent egenkapital -373.000 6.000 -1.000 18.000 207.000
Sum egenkapital -73.000 306.000 99.000 118.000 307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 394.000 427.000 655.000 560.000 195.000
Leverandørgjeld 452.000 417.000 415.000 745.000 723.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 108.000 152.000 81.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 292.000 203.000 47.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 817.000 771.000 873.000 861.000
Sum gjeld og egenkapital 1.177.000 1.550.000 1.525.000 1.551.000 1.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 256.000 656.000 657.000 561.000 336.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 1.9 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Soliditet -6.2 19.7 6.5 7.6 22.5
Resultatgrad -14.7 1 0.4 -5.6 1.5
Rentedekningsgrad -18.9 1.4 0.3 -8.9 2.3
Gjeldsgrad -17.1 4.1 14.4 12.1 3.4
Total kapitalrentabilitet -30.6 1.5 0.7 -9.2 2.6
Signatur
30.12.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex