Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Din Hud & Kropp AS
Juridisk navn:  Din Hud & Kropp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63999098
Eltonåsen Nærsenter Eltonåsen Nærsenter Fax:
2034 Holter 2034 Holter
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 991363327
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tecla Accounting Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.05%
Resultat  
  
-25.78%
Egenkapital  
  
93.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.742.000 1.393.000 1.481.000 1.457.000 1.873.000
Resultat: 213.000 287.000 -22.000 -146.000 5.000
Egenkapital: 341.000 176.000 -91.000 -69.000 77.000
Regnskap for  Din Hud & Kropp AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.742.000 1.393.000 1.481.000 1.457.000 1.873.000
Driftskostnader -1.524.000 -1.100.000 -1.499.000 -1.598.000 -1.865.000
Driftsresultat 218.000 292.000 -18.000 -141.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -6.000 -3.000
Finans -6.000 -5.000 -4.000 -6.000 -3.000
Resultat før skatt 213.000 287.000 -22.000 -146.000 5.000
Skattekostnad -47.000 -21.000 0 0 0
Årsresultat 166.000 266.000 -22.000 -146.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 980.000 785.000 685.000 582.000 723.000
Sum eiendeler 980.000 785.000 685.000 582.000 723.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 75.000 -192.000 -170.000 -24.000
Sum egenkapital 341.000 176.000 -91.000 -69.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 135.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 504.000 479.000 646.000 521.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 980.000 785.000 685.000 582.000 723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.742.000 1.393.000 1.481.000 1.457.000 1.873.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.742.000 1.393.000 1.481.000 1.457.000 1.873.000
Varekostnad -329.000 -263.000 -237.000 -146.000 -298.000
Lønninger -934.000 -462.000 -794.000 -973.000 -1.134.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -375.000 -468.000 -479.000 -433.000
Driftskostnader -1.524.000 -1.100.000 -1.499.000 -1.598.000 -1.865.000
Driftsresultat 218.000 292.000 -18.000 -141.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -6.000 -3.000
Finans -6.000 -5.000 -4.000 -6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 266.000 -22.000 -146.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 225.000 197.000 184.000 192.000 205.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 16.000 6.000 23.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 752.000 572.000 496.000 367.000 509.000
Sum omløpsmidler 980.000 785.000 685.000 582.000 723.000
Sum eiendeler 980.000 785.000 685.000 582.000 723.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 75.000 -192.000 -170.000 -24.000
Sum egenkapital 341.000 176.000 -91.000 -69.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 135.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Leverandørgjeld 21.000 24.000 47.000 7.000 91.000
Betalbar skatt 47.000 21.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 138.000 118.000 67.000 113.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 296.000 480.000 447.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 504.000 479.000 646.000 521.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 980.000 785.000 685.000 582.000 723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 476.000 306.000 39.000 61.000 207.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 0.8 0.7 1.1
Soliditet 34.8 22.4 -13.3 -11.9 10.7
Resultatgrad 12.5 2 -1.2 -9.7 0.4
Rentedekningsgrad 36.3 58.4 -4.5 -23.5 2.7
Gjeldsgrad 1.9 3.5 -8.5 -9.4 8.4
Total kapitalrentabilitet 22.2 37.2 -2.6 -24.2 1.1
Signatur
15.12.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex