Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Diabetesforbundet Rogaland
Juridisk navn:  Diabetesforbundet Rogaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51745206
c/o Sigrid T. Mølstre Lauvåsvegen 2 C/O Sigrid T. Mølstre Lauvåsvegen 2 Fax: 51906301
5550 Sveio 5550 Sveio
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 976296214
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/21/1982
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.46%
Resultat  
  
95.65%
Egenkapital  
  
11.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2010 2009 2007
Omsetning: 514.000 878.000 493.000 520.000
Resultat: 45.000 23.000 -84.000 -80.000
Egenkapital: 962.000 863.000 840.000 892.000
Regnskap for  Diabetesforbundet Rogaland
Resultat 2013 2010 2009 2007
Driftsinntekter 514.000 878.000 493.000 520.000
Driftskostnader -485.000 -873.000 -604.000 -637.000
Driftsresultat 29.000 5.000 -111.000 -117.000
Finansinntekter 16.000 18.000 26.000 37.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 16.000 18.000 26.000 37.000
Resultat før skatt 45.000 23.000 -84.000 -80.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 23.000 -84.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.092.000 944.000 897.000 935.000
Sum eiendeler 1.092.000 944.000 897.000 935.000
Sum opptjent egenkapital 962.000 863.000 892.000
Sum egenkapital 962.000 863.000 840.000 892.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 81.000 57.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 962.000 944.000 898.000 935.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 247.000 520.000
Andre inntekter 514.000 631.000 0
Driftsinntekter 514.000 878.000 493.000 520.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -81.000 -36.000 -11.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -485.000 -792.000 -568.000 -626.000
Driftskostnader -485.000 -873.000 -604.000 -637.000
Driftsresultat 29.000 5.000 -111.000 -117.000
Finansinntekter 16.000 18.000 26.000 37.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 16.000 18.000 26.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 23.000 -84.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 15.000 18.000 24.000
Andre fordringer 0 3.000 5.000 9.000
Sum investeringer 0 0 612.000
Kasse, bank 1.070.000 926.000 198.000 290.000
Sum omløpsmidler 1.092.000 944.000 897.000 935.000
Sum eiendeler 1.092.000 944.000 897.000 935.000
Sum opptjent egenkapital 962.000 863.000 892.000
Sum egenkapital 962.000 863.000 840.000 892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 13.000 57.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 64.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 81.000 57.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 962.000 944.000 898.000 935.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.092.000 863.000 840.000 892.000
Likviditetsgrad 1 11.7 15.7 21.7
Likviditetsgrad 2 0.0 11.7 15.8 21.8
Soliditet 100.0 91.4 93.6 95.4
Resultatgrad 5.6 0.6 -22.5 -22.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.7 2.4 -9.5 -8.6
Signatur
26.03.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG, SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM
ELLER FYLKESSEKRETÆR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex