Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Diabetesforbundet Hordaland
Juridisk navn:  Diabetesforbundet Hordaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55202810
Postboks 59 Fax: 55202813
5327 Hauglandshella 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 983798365
Aksjekapital: -.290 NOK
Etableringsdato: 1/1/1986 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.48%
Resultat  
  
209.29%
Egenkapital  
  
92.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2007 2002
Omsetning: 791.000 2.108.000 1.895.000 1.436.000
Resultat: 153.000 -140.000 -360.000 -478.000
Egenkapital: 318.000 165.000 171.000 -290.000
Regnskap for  Diabetesforbundet Hordaland
Resultat 2011 2010 2007 2002
Driftsinntekter 791.000 2.108.000 1.895.000 1.436.000
Driftskostnader -638.000 -2.247.000 -2.258.000 -1.918.000
Driftsresultat 154.000 -140.000 -363.000 -482.000
Finansinntekter 0 0 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 3.000 3.000
Resultat før skatt 153.000 -140.000 -360.000 -478.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 153.000 -140.000 -360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 367.000 364.000 426.000 198.000
Sum eiendeler 367.000 364.000 426.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 318.000 165.000 171.000
Sum egenkapital 318.000 165.000 171.000 -290.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 199.000 255.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 366.000 364.000 426.000 198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 1.392.000 1.202.000
Andre inntekter 751.000 716.000 693.000
Driftsinntekter 791.000 2.108.000 1.895.000 1.436.000
Varekostnad -17.000 -611.000 -670.000 -18.000
Lønninger -255.000 -765.000 -858.000 -1.218.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -853.000 -730.000 -682.000
Driftskostnader -638.000 -2.247.000 -2.258.000 -1.918.000
Driftsresultat 154.000 -140.000 -363.000 -482.000
Finansinntekter 0 0 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 153.000 -140.000 -360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 22.000 22.000 55.000 0
Kundefordringer 3.000 26.000 96.000 87.000
Andre fordringer 0 0 41.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 341.000 316.000 234.000 81.000
Sum omløpsmidler 367.000 364.000 426.000 198.000
Sum eiendeler 367.000 364.000 426.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 318.000 165.000 171.000
Sum egenkapital 318.000 165.000 171.000 -290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 54.000 349.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 67.000 201.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 132.000 0 138.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 199.000 255.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 366.000 364.000 426.000 198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 319.000 165.000 171.000 -290.000
Likviditetsgrad 1 7.6 1.8 1.7 0.4
Likviditetsgrad 2 7.2 1.8 1.5 0.5
Soliditet 86.9 45.3 40.1 -146.5
Resultatgrad 19.5 -6.6 -19.2 -33.6
Rentedekningsgrad -478.0
Gjeldsgrad 0.2 1.2 1.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet 42.1 -38.5 -84.5 -241.4
Prokurister
04.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Auditor Notes for 2007
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex