Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dhl Supply Chain (norway) AS
Juridisk navn:  Dhl Supply Chain (norway) AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66928000
Postboks 189 Alnabru Gneisveien 3 Fax: 66929607
0614 Oslo 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 912973336
Aksjekapital: 3.800.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 10/19/1977
Foretakstype: AS
Tidligere navn: dhl exel supply chain (norway) as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.76%
Resultat  
  
79.17%
Egenkapital  
  
95.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 61.561.000 64.635.000 154.186.000 185.490.000 195.117.000
Resultat: -4.252.000 -20.411.000 -18.817.000 -8.069.000 -2.643.000
Egenkapital: 11.799.000 6.050.000 9.461.000 14.279.000 22.347.000
Regnskap for  Dhl Supply Chain (norway) AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 61.561.000 64.635.000 154.186.000 185.490.000 195.117.000
Driftskostnader -65.799.000 -85.097.000 -173.169.000 -193.271.000 -197.525.000
Driftsresultat -4.238.000 -20.463.000 -18.983.000 -7.781.000 -2.409.000
Finansinntekter 61.000 125.000 232.000 127.000 283.000
Finanskostnader -74.000 -73.000 -66.000 -414.000 -519.000
Finans -13.000 52.000 166.000 -287.000 -236.000
Resultat før skatt -4.252.000 -20.411.000 -18.817.000 -8.069.000 -2.643.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.252.000 -20.411.000 -18.817.000 -8.069.000 -2.643.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 620.000 925.000 1.246.000 8.141.000 10.267.000
Sum omløpsmidler 37.688.000 37.132.000 71.663.000 70.893.000 79.100.000
Sum eiendeler 38.308.000 38.057.000 72.909.000 79.034.000 89.367.000
Sum opptjent egenkapital 7.999.000 2.350.000 5.961.000 -64.595.000 -56.526.000
Sum egenkapital 11.799.000 6.050.000 9.461.000 14.279.000 22.347.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.510.000 32.007.000 63.448.000 64.755.000 67.020.000
Sum gjeld og egenkapital 38.309.000 38.057.000 72.909.000 79.033.000 89.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.398.000 64.057.000 153.710.000 185.490.000 195.117.000
Andre inntekter 163.000 578.000 475.000 0 0
Driftsinntekter 61.561.000 64.635.000 154.186.000 185.490.000 195.117.000
Varekostnad -7.416.000 -8.771.000 -33.798.000 -47.610.000 -41.662.000
Lønninger -35.598.000 -39.922.000 -78.063.000 -83.298.000 -90.552.000
Avskrivning -305.000 -321.000 -1.338.000 -2.882.000 -4.067.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.480.000 -36.083.000 -59.970.000 -59.481.000 -61.244.000
Driftskostnader -65.799.000 -85.097.000 -173.169.000 -193.271.000 -197.525.000
Driftsresultat -4.238.000 -20.463.000 -18.983.000 -7.781.000 -2.409.000
Finansinntekter 61.000 125.000 232.000 127.000 283.000
Finanskostnader -74.000 -73.000 -66.000 -414.000 -519.000
Finans -13.000 52.000 166.000 -287.000 -236.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.252.000 -20.411.000 -18.817.000 -8.069.000 -2.643.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 620.000 925.000 1.246.000 8.141.000 10.267.000
Sum varige driftsmidler 620.000 925.000 1.246.000 8.141.000 10.267.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 620.000 925.000 1.246.000 8.141.000 10.267.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 13.805.000 12.453.000 24.443.000 40.920.000 31.028.000
Andre fordringer 745.000 1.831.000 4.472.000 3.755.000 9.152.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 17.025.000 25.000 71.000 71.000
Sum omløpsmidler 37.688.000 37.132.000 71.663.000 70.893.000 79.100.000
Sum eiendeler 38.308.000 38.057.000 72.909.000 79.034.000 89.367.000
Sum opptjent egenkapital 7.999.000 2.350.000 5.961.000 -64.595.000 -56.526.000
Sum egenkapital 11.799.000 6.050.000 9.461.000 14.279.000 22.347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.182.000 7.844.000 22.855.000 16.207.000 24.095.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.518.000 3.641.000 4.605.000 8.093.000 7.928.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.809.000 20.522.000 35.988.000 40.456.000 33.767.000
Sum kortsiktig gjeld 26.510.000 32.007.000 63.448.000 64.755.000 67.020.000
Sum gjeld og egenkapital 38.309.000 38.057.000 72.909.000 79.033.000 89.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.178.000 5.125.000 8.215.000 6.138.000 12.080.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2
Soliditet 30.8 15.9 1 18.1 2
Resultatgrad -6.9 -31.7 -12.3 -4.2 -1.2
Rentedekningsgrad -57.3 -280.3 -287.6 -18.8 -4.6
Gjeldsgrad 2.2 5.3 6.7 4.5 3
Total kapitalrentabilitet -10.9 -53.4 -25.7 -9.7 -2.4
Signatur
18.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.03.2021
Daglig leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex