Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Det Vestnorske Teateret As
Juridisk navn:  Det Vestnorske Teateret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55222020
Øvre Ole Bulls plass 6 Øvre Ole Bulls plass 6 Fax: 55222030
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 939734325
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 11/25/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Økoplan AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.94%
Resultat  
  
103.98%
Egenkapital  
  
0.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 29.924.000 28.245.000 33.554.000 30.337.000 21.623.000
Resultat: 45.000 -1.130.000 -360.000 2.933.000 922.000
Egenkapital: 5.601.000 5.556.000 6.686.000 7.046.000 4.113.000
Regnskap for  Det Vestnorske Teateret As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 29.924.000 28.245.000 33.554.000 30.337.000 21.623.000
Driftskostnader -29.857.000 -29.339.000 -34.019.000 -27.457.000 -20.761.000
Driftsresultat 67.000 -1.095.000 -465.000 2.879.000 863.000
Finansinntekter 161.000 65.000 106.000 55.000 59.000
Finanskostnader -183.000 -100.000 -1.000 -1.000 0
Finans -22.000 -35.000 105.000 54.000 59.000
Resultat før skatt 45.000 -1.130.000 -360.000 2.933.000 922.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 45.000 -1.130.000 -360.000 2.933.000 922.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.774.000 30.872.000 14.259.000 12.850.000 11.648.000
Sum omløpsmidler 9.301.000 19.981.000 14.493.000 10.337.000 3.680.000
Sum eiendeler 54.075.000 50.853.000 28.752.000 23.187.000 15.328.000
Sum opptjent egenkapital 5.501.000 5.456.000 6.586.000 6.946.000 4.013.000
Sum egenkapital 5.601.000 5.556.000 6.686.000 7.046.000 4.113.000
Sum langsiktig gjeld 35.256.000 30.775.000 13.627.000 9.618.000 7.932.000
Sum kortsiktig gjeld 13.217.000 14.522.000 8.438.000 6.523.000 3.283.000
Sum gjeld og egenkapital 54.074.000 50.853.000 28.751.000 23.187.000 15.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.920.000 28.213.000 32.503.000 30.021.000 21.593.000
Andre inntekter 4.000 32.000 1.051.000 316.000 30.000
Driftsinntekter 29.924.000 28.245.000 33.554.000 30.337.000 21.623.000
Varekostnad -3.751.000 -4.357.000 -9.866.000 -5.738.000 -2.609.000
Lønninger -17.881.000 -17.454.000 -15.662.000 -14.865.000 -12.283.000
Avskrivning -1.731.000 -1.328.000 -951.000 -1.402.000 -1.128.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.494.000 -5.973.000 -6.722.000 -5.251.000 -4.741.000
Driftskostnader -29.857.000 -29.339.000 -34.019.000 -27.457.000 -20.761.000
Driftsresultat 67.000 -1.095.000 -465.000 2.879.000 863.000
Finansinntekter 161.000 65.000 106.000 55.000 59.000
Finanskostnader -183.000 -100.000 -1.000 -1.000 0
Finans -22.000 -35.000 105.000 54.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 45.000 -1.130.000 -360.000 2.933.000 922.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 566.000
Sum Immatrielle midler 0 0 566.000
Fast eiendom 40.110.000 27.040.000 12.674.000 11.276.000 9.445.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.632.000 3.807.000 1.560.000 1.549.000 1.612.000
Sum varige driftsmidler 44.742.000 30.847.000 14.234.000 12.825.000 11.057.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 44.774.000 30.872.000 14.259.000 12.850.000 11.648.000
Varebeholdning 105.000 71.000 0
Kundefordringer 283.000 459.000 539.000 741.000 157.000
Andre fordringer 2.375.000 1.281.000 1.372.000 1.048.000 224.000
Sum investeringer 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kasse, bank 6.619.000 18.219.000 12.453.000 8.454.000 3.275.000
Sum omløpsmidler 9.301.000 19.981.000 14.493.000 10.337.000 3.680.000
Sum eiendeler 54.075.000 50.853.000 28.752.000 23.187.000 15.328.000
Sum opptjent egenkapital 5.501.000 5.456.000 6.586.000 6.946.000 4.013.000
Sum egenkapital 5.601.000 5.556.000 6.686.000 7.046.000 4.113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.756.000 18.275.000 13.627.000 9.618.000 7.272.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.256.000 30.775.000 13.627.000 9.618.000 7.932.000
Leverandørgjeld 3.308.000 5.631.000 2.969.000 844.000 528.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.459.000 1.095.000 1.186.000 783.000 873.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.450.000 7.797.000 4.283.000 4.895.000 1.882.000
Sum kortsiktig gjeld 13.217.000 14.522.000 8.438.000 6.523.000 3.283.000
Sum gjeld og egenkapital 54.074.000 50.853.000 28.751.000 23.187.000 15.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.916.000 5.459.000 6.055.000 3.814.000 397.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.4 1.7 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.4 1.7 1.6 1.1
Soliditet 10.4 10.9 23.3 30.4 26.8
Resultatgrad 0.2 -3.9 -1.4 9.5 4
Rentedekningsgrad 0.4 -11.0 2
Gjeldsgrad 8.7 8.2 3.3 2.3 2.7
Total kapitalrentabilitet 0.4 -2.0 -1.2 12.7 6
Signatur
22.07.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.07.2022
Prokura kvar for seg
Marøen Atle
Prokura kvar for seg
Iversen Toft Solrun
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex