Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Designklipp Frisører As
Juridisk navn:  Designklipp Frisører As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41269681
Margarethas Vei 11 Margarethas Vei 11 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 912972518
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/2/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.2%
Resultat  
  
75.86%
Egenkapital  
  
-23.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 831.000 768.000 1.089.000 1.080.000 1.007.000
Resultat: -7.000 -29.000 279.000 229.000 164.000
Egenkapital: 23.000 30.000 608.000 396.000 225.000
Regnskap for  Designklipp Frisører As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 831.000 768.000 1.089.000 1.080.000 1.007.000
Driftskostnader -832.000 -791.000 -811.000 -851.000 -846.000
Driftsresultat 0 -23.000 278.000 229.000 160.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 0 0 0
Finans -7.000 -6.000 1.000 1.000 4.000
Resultat før skatt -7.000 -29.000 279.000 229.000 164.000
Skattekostnad 0 0 -67.000 -57.000 -44.000
Årsresultat -7.000 -29.000 212.000 172.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 33.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 226.000 789.000 827.000 669.000 551.000
Sum eiendeler 259.000 822.000 827.000 669.000 551.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 0 578.000 366.000 195.000
Sum egenkapital 23.000 30.000 608.000 396.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 130.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 136.000 662.000 219.000 273.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 822.000 827.000 669.000 551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 831.000 768.000 1.089.000 1.080.000 1.006.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 831.000 768.000 1.089.000 1.080.000 1.007.000
Varekostnad -113.000 -102.000 -56.000 -41.000 -50.000
Lønninger -541.000 -572.000 -645.000 -718.000 -665.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.000 -117.000 -110.000 -92.000 -131.000
Driftskostnader -832.000 -791.000 -811.000 -851.000 -846.000
Driftsresultat 0 -23.000 278.000 229.000 160.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 0 0 0
Finans -7.000 -6.000 1.000 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -550.000 0 0 0
Årsresultat -7.000 -29.000 212.000 172.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 33.000 0 0 0
Varebeholdning 38.000 47.000 19.000 39.000 36.000
Kundefordringer 9.000 10.000 3.000 1.000 1.000
Andre fordringer 6.000 614.000 0 1.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 173.000 119.000 805.000 628.000 505.000
Sum omløpsmidler 226.000 789.000 827.000 669.000 551.000
Sum eiendeler 259.000 822.000 827.000 669.000 551.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 0 578.000 366.000 195.000
Sum egenkapital 23.000 30.000 608.000 396.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 130.000 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 17.000 5.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 67.000 57.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 63.000 58.000 88.000 142.000 113.000
Utbytte 0 -550.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 37.000 58.000 69.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 662.000 219.000 273.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 259.000 822.000 827.000 669.000 551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.000 127.000 608.000 396.000 225.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 3.8 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 3.7 2.3 1.6
Soliditet 8.9 3.6 73.5 59.2 40.8
Resultatgrad 0 - 25.5 21.2 15.9
Rentedekningsgrad 0 -3.8
Gjeldsgrad 10.3 26.4 0.4 0.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 0 -2.8 33.7 34.4 29.8
Signatur
09.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex