Design & Montasje As
Juridisk navn:  Design & Montasje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Røsholtveien 19A Røsholtveien 19A Fax:
8009 Bodø 8009 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 921187165
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/6/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gode Tall As
Utvikling:
Omsetning  
  
73.61%
Resultat  
  
105.88%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 592.000 341.000 134.000
Resultat: 1.000 -17.000 89.000
Egenkapital: 83.000 83.000 98.000
Regnskap for  Design & Montasje As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 592.000 341.000 134.000
Driftskostnader -592.000 -357.000 -45.000
Driftsresultat 1.000 -16.000 89.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt 1.000 -17.000 89.000
Skattekostnad 0 1.000 -20.000
Årsresultat 1.000 -16.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 16.000 25.000
Sum omløpsmidler 256.000 166.000 101.000
Sum eiendeler 263.000 182.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 53.000 68.000
Sum egenkapital 83.000 83.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 99.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 182.000 126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 592.000 341.000 134.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 592.000 341.000 134.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -439.000 -275.000 0
Avskrivning -9.000 -9.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -73.000 -44.000
Driftskostnader -592.000 -357.000 -45.000
Driftsresultat 1.000 -16.000 89.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.000 -16.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 16.000 25.000
Sum varige driftsmidler 7.000 16.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 16.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 42.000 65.000 0
Andre fordringer 31.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 184.000 99.000 101.000
Sum omløpsmidler 256.000 166.000 101.000
Sum eiendeler 263.000 182.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 53.000 68.000
Sum egenkapital 83.000 83.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Leverandørgjeld 32.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 19.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 68.000 7.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 181.000 99.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 182.000 126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 67.000 74.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 3.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 3.7
Soliditet 31.4 45.6 77.8
Resultatgrad 0.2 -4.7 66.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2 1.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.4 -8.8 70.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex