Den Tysk-Norske Skolen I Oslo
Juridisk navn:  Den Tysk-Norske Skolen I Oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22931220
Sporveisgata 20 Sporveisgata 20 Fax: 22931230
0354 Oslo 354 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971492627
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 89
Etableringsdato: 9/30/1980
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.9%
Resultat  
  
349.58%
Egenkapital  
  
118.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 66.686.000 62.971.000 57.765.000 72.603.000 47.495.000
Resultat: 8.052.000 1.791.000 -2.629.000 -281.000 -2.112.000
Egenkapital: 14.849.000 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000
Regnskap for  Den Tysk-Norske Skolen I Oslo
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 66.686.000 62.971.000 57.765.000 72.603.000 47.495.000
Driftskostnader -58.786.000 -61.369.000 -60.337.000 -73.087.000 -49.738.000
Driftsresultat 7.901.000 1.602.000 -2.571.000 -485.000 -2.244.000
Finansinntekter 436.000 265.000 111.000 295.000 179.000
Finanskostnader -284.000 -77.000 -169.000 -91.000 -48.000
Finans 152.000 188.000 -58.000 204.000 131.000
Resultat før skatt 8.052.000 1.791.000 -2.629.000 -281.000 -2.112.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 8.052.000 1.791.000 -2.629.000 -281.000 -2.112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.545.000 1.511.000 1.135.000 1.230.000 1.295.000
Sum omløpsmidler 16.337.000 29.833.000 13.584.000 14.622.000 14.524.000
Sum eiendeler 28.882.000 31.344.000 14.719.000 15.852.000 15.819.000
Sum opptjent egenkapital 14.849.000 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000
Sum egenkapital 14.849.000 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.033.000 24.547.000 9.713.000 8.217.000 7.903.000
Sum gjeld og egenkapital 28.882.000 31.344.000 14.719.000 15.852.000 15.819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.361.000 17.758.000 17.464.000 23.410.000 14.835.000
Andre inntekter 49.325.000 45.212.000 40.302.000 49.193.000 32.659.000
Driftsinntekter 66.686.000 62.971.000 57.765.000 72.603.000 47.495.000
Varekostnad -566.000 -1.139.000 -1.055.000 -1.167.000 -1.077.000
Lønninger -40.827.000 -42.239.000 -40.414.000 -48.482.000 -32.171.000
Avskrivning -137.000 -255.000 -246.000 -341.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.256.000 -17.736.000 -18.622.000 -23.097.000 -16.215.000
Driftskostnader -58.786.000 -61.369.000 -60.337.000 -73.087.000 -49.738.000
Driftsresultat 7.901.000 1.602.000 -2.571.000 -485.000 -2.244.000
Finansinntekter 436.000 265.000 111.000 295.000 179.000
Finanskostnader -284.000 -77.000 -169.000 -91.000 -48.000
Finans 152.000 188.000 -58.000 204.000 131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.052.000 1.791.000 -2.629.000 -281.000 -2.112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 11.332.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 435.000 797.000 499.000 659.000 761.000
Sum varige driftsmidler 11.767.000 797.000 499.000 659.000 761.000
Sum finansielle anleggsmidler 779.000 715.000 636.000 571.000 534.000
Sum anleggsmidler 12.545.000 1.511.000 1.135.000 1.230.000 1.295.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 169.000 206.000 305.000 264.000 156.000
Andre fordringer 2.429.000 1.811.000 819.000 635.000 1.922.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.739.000 27.815.000 12.461.000 13.723.000 12.446.000
Sum omløpsmidler 16.337.000 29.833.000 13.584.000 14.622.000 14.524.000
Sum eiendeler 28.882.000 31.344.000 14.719.000 15.852.000 15.819.000
Sum opptjent egenkapital 14.849.000 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000
Sum egenkapital 14.849.000 6.797.000 5.006.000 7.635.000 7.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 771.000 752.000 714.000 790.000 1.156.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.990.000 2.069.000 2.289.000 1.968.000 1.045.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.272.000 21.726.000 6.710.000 5.459.000 5.702.000
Sum kortsiktig gjeld 14.033.000 24.547.000 9.713.000 8.217.000 7.903.000
Sum gjeld og egenkapital 28.882.000 31.344.000 14.719.000 15.852.000 15.819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.304.000 5.286.000 3.871.000 6.405.000 6.621.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.4 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.4 1.8 1.8
Soliditet 51.4 21.7 3 48.2 5
Resultatgrad 11.8 2.5 -4.5 -0.7 -4.7
Rentedekningsgrad 27.8 20.8 -15.2 -5.3 -46.8
Gjeldsgrad 0.9 3.6 1.9 1.1 1
Total kapitalrentabilitet 28.9 6 -16.7 -1.2 -13.1
Signatur
08.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex