Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Den Norske Opera & Ballett AS
Juridisk navn:  Den Norske Opera & Ballett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21422100
Postboks 785 Sentrum Kirsten Flagstads Plass 1 Fax: 23315030
0106 Oslo 150 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920201598
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 698
Etableringsdato: 11/19/1957
Foretakstype: AS
Tidligere navn: den norske opera as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.22%
Resultat  
  
-73.78%
Egenkapital  
  
31.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 718.977.000 720.539.000 806.837.000 782.891.000 782.618.000
Resultat: 12.059.000 45.997.000 18.001.000 986.000 7.556.000
Egenkapital: -26.687.000 -38.746.000 -84.744.000 -102.745.000 -103.731.000
Regnskap for  Den Norske Opera & Ballett AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 718.977.000 720.539.000 806.837.000 782.891.000 782.618.000
Driftskostnader -711.547.000 -675.325.000 -789.548.000 -781.375.000 -774.619.000
Driftsresultat 7.430.000 45.215.000 17.289.000 1.515.000 7.999.000
Finansinntekter 5.532.000 1.724.000 2.428.000 1.778.000 1.861.000
Finanskostnader -903.000 -942.000 -1.715.000 -2.308.000 -2.304.000
Finans 4.629.000 782.000 713.000 -530.000 -443.000
Resultat før skatt 12.059.000 45.997.000 18.001.000 986.000 7.556.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 12.059.000 45.997.000 18.001.000 986.000 7.556.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.703.000 102.608.000 133.406.000 131.928.000 87.266.000
Sum omløpsmidler 238.263.000 161.031.000 138.000.000 113.285.000 171.841.000
Sum eiendeler 337.966.000 263.639.000 271.406.000 245.213.000 259.107.000
Sum opptjent egenkapital -37.087.000 -49.146.000 -84.844.000 -102.845.000 -103.831.000
Sum egenkapital -26.687.000 -38.746.000 -84.744.000 -102.745.000 -103.731.000
Sum langsiktig gjeld 142.380.000 121.692.000 149.701.000 170.780.000 181.402.000
Sum kortsiktig gjeld 222.273.000 180.694.000 206.449.000 177.177.000 181.435.000
Sum gjeld og egenkapital 337.966.000 263.640.000 271.406.000 245.212.000 259.106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.385.000 28.407.000 103.668.000 92.309.000 99.978.000
Andre inntekter 712.592.000 692.132.000 703.169.000 690.582.000 682.640.000
Driftsinntekter 718.977.000 720.539.000 806.837.000 782.891.000 782.618.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -514.413.000 -474.819.000 -547.288.000 -554.104.000 -565.450.000
Avskrivning -14.581.000 -13.956.000 -22.032.000 -18.984.000 -12.168.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -182.553.000 -186.550.000 -220.228.000 -208.287.000 -197.001.000
Driftskostnader -711.547.000 -675.325.000 -789.548.000 -781.375.000 -774.619.000
Driftsresultat 7.430.000 45.215.000 17.289.000 1.515.000 7.999.000
Finansinntekter 5.532.000 1.724.000 2.428.000 1.778.000 1.861.000
Finanskostnader -903.000 -942.000 -1.715.000 -2.308.000 -2.304.000
Finans 4.629.000 782.000 713.000 -530.000 -443.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 12.059.000 45.997.000 18.001.000 986.000 7.556.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 42.162.000 39.887.000 40.554.000 35.866.000 37.107.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 47.231.000 41.723.000 71.854.000 75.064.000 30.318.000
Sum varige driftsmidler 89.393.000 81.610.000 112.408.000 110.930.000 67.426.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.310.000 20.998.000 20.998.000 20.998.000 19.840.000
Sum anleggsmidler 99.703.000 102.608.000 133.406.000 131.928.000 87.266.000
Varebeholdning 719.000 713.000 461.000 915.000 974.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 34.621.000 31.243.000 19.530.000 16.865.000 13.485.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 202.923.000 126.593.000 116.012.000 93.791.000 157.382.000
Sum omløpsmidler 238.263.000 161.031.000 138.000.000 113.285.000 171.841.000
Sum eiendeler 337.966.000 263.639.000 271.406.000 245.213.000 259.107.000
Sum opptjent egenkapital -37.087.000 -49.146.000 -84.844.000 -102.845.000 -103.831.000
Sum egenkapital -26.687.000 -38.746.000 -84.744.000 -102.745.000 -103.731.000
Sum avsetninger til forpliktelser 126.400.000 104.352.000 131.001.000 150.720.000 159.982.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 142.380.000 121.692.000 149.701.000 170.780.000 181.402.000
Leverandørgjeld 46.792.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 15.473.000
Skyldig offentlige avgifter 31.046.000 31.473.000 33.322.000 35.548.000 15.965.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 144.434.000 149.220.000 173.127.000 141.630.000 149.997.000
Sum kortsiktig gjeld 222.273.000 180.694.000 206.449.000 177.177.000 181.435.000
Sum gjeld og egenkapital 337.966.000 263.640.000 271.406.000 245.212.000 259.106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.990.000 -19.663.000 -68.449.000 -63.892.000 -9.594.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.7 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.7 0.6 0.9
Soliditet -7.9 -14.7 -31.2 -41.9
Resultatgrad 1.0 6.3 2.1 0.2 1
Rentedekningsgrad 8.2 48.0 10.1 0.7 3.5
Gjeldsgrad -13.7 -7.8 -4.2 -3.4 -3.5
Total kapitalrentabilitet 3.8 17.8 7.3 1.3 3.8
Signatur
04.04.2022
STYREFORMANN ELLER NESTFORMANN OG ET ANNET STYREMEDLEM
I FORENING.
Prokurister
04.04.2022
Prokura hver for seg
Bergkastet Geir
Prokura hver for seg
Skorpen Siv Merethe
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex