Den Norske Filmfestivalen AS
Juridisk navn:  Den Norske Filmfestivalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52743370
Postboks 145 Festiviteten Knut Knutsen OAS gate 4 Fax: 52743371
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 942907788
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/6/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.52%
Resultat  
  
301.71%
Egenkapital  
  
13.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.169.000 12.077.000 14.025.000 15.806.000 14.198.000
Resultat: 236.000 -117.000 291.000 -253.000 657.000
Egenkapital: 2.039.000 1.803.000 1.920.000 1.628.000 1.881.000
Regnskap for  Den Norske Filmfestivalen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.169.000 12.077.000 14.025.000 15.806.000 14.198.000
Driftskostnader -10.934.000 -12.196.000 -13.735.000 -16.061.000 -13.546.000
Driftsresultat 234.000 -119.000 290.000 -255.000 654.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 236.000 -117.000 291.000 -253.000 657.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 236.000 -117.000 291.000 -253.000 657.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 94.000 156.000 213.000 186.000
Sum omløpsmidler 3.173.000 2.300.000 2.311.000 2.305.000 2.782.000
Sum eiendeler 3.234.000 2.394.000 2.467.000 2.518.000 2.968.000
Sum opptjent egenkapital 1.909.000 1.673.000 1.790.000 1.498.000 1.751.000
Sum egenkapital 2.039.000 1.803.000 1.920.000 1.628.000 1.881.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.196.000 590.000 547.000 889.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 3.235.000 2.393.000 2.467.000 2.517.000 2.968.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 11.169.000 12.077.000 14.025.000 15.806.000 14.198.000
Driftsinntekter 11.169.000 12.077.000 14.025.000 15.806.000 14.198.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.797.000 -3.003.000 -2.844.000 -3.215.000 -2.384.000
Avskrivning -47.000 -62.000 -57.000 -49.000 -464.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.090.000 -9.131.000 -10.834.000 -12.797.000 -10.698.000
Driftskostnader -10.934.000 -12.196.000 -13.735.000 -16.061.000 -13.546.000
Driftsresultat 234.000 -119.000 290.000 -255.000 654.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 236.000 -117.000 291.000 -253.000 657.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 94.000 156.000 213.000 186.000
Sum varige driftsmidler 61.000 94.000 156.000 213.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 94.000 156.000 213.000 186.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.276.000 239.000 891.000 1.469.000 434.000
Andre fordringer 425.000 174.000 239.000 197.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.472.000 1.887.000 1.181.000 638.000 2.189.000
Sum omløpsmidler 3.173.000 2.300.000 2.311.000 2.305.000 2.782.000
Sum eiendeler 3.234.000 2.394.000 2.467.000 2.518.000 2.968.000
Sum opptjent egenkapital 1.909.000 1.673.000 1.790.000 1.498.000 1.751.000
Sum egenkapital 2.039.000 1.803.000 1.920.000 1.628.000 1.881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 616.000 80.000 37.000 339.000 432.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 69.000 65.000 132.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 517.000 442.000 444.000 418.000 656.000
Sum kortsiktig gjeld 1.196.000 590.000 547.000 889.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 3.235.000 2.393.000 2.467.000 2.517.000 2.968.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.977.000 1.710.000 1.764.000 1.416.000 1.695.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.9 4.2 2.6 2.6
Likviditetsgrad 2 2.7 3.9 4.2 2.6 2.6
Soliditet 63.0 75.3 77.8 64.7 63.4
Resultatgrad 2.1 2.1 -1.6 4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.3 -4.9 11.8 -10.1 22.2
Signatur
25.03.2021
STYREFORMANNEN OG FESTIVALSJEFEN (DVS. DAGLIG LEDER)
HVER FOR SEG.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex