Delaval AS
Juridisk navn:  Delaval AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64858500
Postboks 3250 Glynitveien 25 Fax: 64872117
1402 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 910114441
Aksjekapital: 3.500.000 NOK
Antall ansatte: 144
Etableringsdato: 8/19/1927
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.17%
Resultat  
  
94.11%
Egenkapital  
  
1.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 565.442.000 577.970.000 535.702.000 550.771.000 564.717.000
Resultat: 19.586.000 10.090.000 19.000.000 25.606.000 5.243.000
Egenkapital: 4.696.000 4.621.000 4.546.000 23.097.000 7.366.000
Regnskap for  Delaval AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 565.442.000 577.970.000 535.702.000 550.771.000 564.717.000
Driftskostnader -550.962.000 -568.542.000 -516.830.000 -525.752.000 -559.888.000
Driftsresultat 14.479.000 9.428.000 18.871.000 25.019.000 4.828.000
Finansinntekter 5.530.000 981.000 641.000 674.000 517.000
Finanskostnader -424.000 -319.000 -512.000 -88.000 -102.000
Finans 5.106.000 662.000 129.000 586.000 415.000
Resultat før skatt 19.586.000 10.090.000 19.000.000 25.606.000 5.243.000
Skattekostnad -4.011.000 -3.016.000 -4.552.000 -6.374.000 -1.691.000
Årsresultat 15.575.000 7.075.000 14.449.000 19.232.000 3.552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.151.000 10.616.000 8.930.000 8.157.000 11.512.000
Sum omløpsmidler 129.776.000 121.456.000 123.993.000 127.757.000 106.381.000
Sum eiendeler 139.927.000 132.072.000 132.923.000 135.914.000 117.893.000
Sum opptjent egenkapital 1.196.000 1.121.000 1.046.000 19.597.000 3.866.000
Sum egenkapital 4.696.000 4.621.000 4.546.000 23.097.000 7.366.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.203.000 73.000 2.663.000
Sum kortsiktig gjeld 135.231.000 127.452.000 127.174.000 112.743.000 107.865.000
Sum gjeld og egenkapital 139.927.000 132.073.000 132.923.000 135.913.000 117.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 565.296.000 576.831.000 534.462.000 548.836.000 562.602.000
Andre inntekter 146.000 1.138.000 1.240.000 1.935.000 2.114.000
Driftsinntekter 565.442.000 577.970.000 535.702.000 550.771.000 564.717.000
Varekostnad -343.797.000 -354.601.000 -318.503.000 -341.419.000 -377.483.000
Lønninger -154.851.000 -150.795.000 -144.485.000 -140.293.000 -136.955.000
Avskrivning -1.813.000 -1.867.000 -1.839.000 -2.962.000 -4.311.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.501.000 -61.279.000 -52.003.000 -41.078.000 -41.139.000
Driftskostnader -550.962.000 -568.542.000 -516.830.000 -525.752.000 -559.888.000
Driftsresultat 14.479.000 9.428.000 18.871.000 25.019.000 4.828.000
Finansinntekter 5.530.000 981.000 641.000 674.000 517.000
Finanskostnader -424.000 -319.000 -512.000 -88.000 -102.000
Finans 5.106.000 662.000 129.000 586.000 415.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -15.500.000 -7.000.000 -14.000.000 0 0
Årsresultat 15.575.000 7.075.000 14.449.000 19.232.000 3.552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.619.000 6.227.000 4.600.000 5.482.000 5.871.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.007.000 3.244.000 2.159.000 907.000 2.811.000
Driftsløsøre 524.000 1.146.000 2.171.000 1.767.000 2.830.000
Sum varige driftsmidler 4.531.000 4.389.000 4.330.000 2.675.000 5.641.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.151.000 10.616.000 8.930.000 8.157.000 11.512.000
Varebeholdning 30.087.000 33.718.000 30.382.000 26.533.000 24.515.000
Kundefordringer 71.913.000 75.466.000 69.344.000 91.963.000 67.031.000
Andre fordringer 20.712.000 5.083.000 17.327.000 2.761.000 8.942.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.063.000 7.189.000 6.939.000 6.500.000 5.894.000
Sum omløpsmidler 129.776.000 121.456.000 123.993.000 127.757.000 106.381.000
Sum eiendeler 139.927.000 132.072.000 132.923.000 135.914.000 117.893.000
Sum opptjent egenkapital 1.196.000 1.121.000 1.046.000 19.597.000 3.866.000
Sum egenkapital 4.696.000 4.621.000 4.546.000 23.097.000 7.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.203.000 73.000 2.663.000
Leverandørgjeld 38.128.000 20.615.000 36.459.000 29.836.000 46.285.000
Betalbar skatt 4.117.000 3.741.000 4.054.000 5.986.000 1.433.000
Skyldig offentlige avgifter 29.732.000 29.304.000 30.097.000 34.043.000 15.329.000
Utbytte -15.500.000 -7.000.000 -14.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.254.000 73.792.000 56.564.000 42.879.000 44.819.000
Sum kortsiktig gjeld 135.231.000 127.452.000 127.174.000 112.743.000 107.865.000
Sum gjeld og egenkapital 139.927.000 132.073.000 132.923.000 135.913.000 117.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.455.000 -5.996.000 -3.181.000 15.014.000 -1.484.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8
Soliditet 3.4 3.5 3.4 1 6.2
Resultatgrad 2.6 1.6 3.5 4.5 0.9
Rentedekningsgrad 34.1 29.6 36.9 284.3 47.3
Gjeldsgrad 28.8 27.6 28.2 4.9 1
Total kapitalrentabilitet 14.3 7.9 14.7 18.9 4.5
Signatur
14.05.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.05.2020
PROKURA I FELLESSKAP
GRØN GEELMUYDEN BIRGER
PROKURA I FELLESSKAP
OLSEN ALF ODIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex