Danica Foods AS
Juridisk navn:  Danica Foods AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52701050
Årabrotsvegen 21F Årabrotsvegen 21F Fax: 51842051
5515 Haugesund 5515 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 966128631
Aksjekapital: 4.553.470 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/23/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: danica foods group as
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.03%
Resultat  
  
2444.9%
Egenkapital  
  
13.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 101.305.000 89.628.000 92.081.000 80.585.000 91.326.000
Resultat: 3.447.000 -147.000 -3.200.000 -1.084.000 -2.034.000
Egenkapital: 21.919.000 19.233.000 19.417.000 21.920.000 22.772.000
Regnskap for  Danica Foods AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 101.305.000 89.628.000 92.081.000 80.585.000 91.326.000
Driftskostnader -97.162.000 -88.142.000 -91.962.000 -81.570.000 -91.768.000
Driftsresultat 4.143.000 1.487.000 118.000 -985.000 -443.000
Finansinntekter 341.000 0 0 880.000 11.000
Finanskostnader -1.038.000 -1.634.000 -3.318.000 -979.000 -1.603.000
Finans -697.000 -1.634.000 -3.318.000 -99.000 -1.592.000
Resultat før skatt 3.447.000 -147.000 -3.200.000 -1.084.000 -2.034.000
Skattekostnad -760.000 -37.000 697.000 232.000 500.000
Årsresultat 2.686.000 -184.000 -2.503.000 -852.000 -1.535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.075.000 28.584.000 28.856.000 29.112.000 30.194.000
Sum omløpsmidler 28.059.000 27.511.000 26.641.000 27.497.000 26.426.000
Sum eiendeler 55.134.000 56.095.000 55.497.000 56.609.000 56.620.000
Sum opptjent egenkapital -1.520.000 -4.207.000 -4.022.000 -1.519.000 -668.000
Sum egenkapital 21.919.000 19.233.000 19.417.000 21.920.000 22.772.000
Sum langsiktig gjeld 17.459.000 19.705.000 20.381.000 21.956.000 23.762.000
Sum kortsiktig gjeld 15.755.000 17.158.000 15.698.000 12.733.000 10.085.000
Sum gjeld og egenkapital 55.134.000 56.096.000 55.497.000 56.610.000 56.619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.305.000 89.628.000 92.081.000 80.585.000 91.326.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 101.305.000 89.628.000 92.081.000 80.585.000 91.326.000
Varekostnad -79.363.000 -72.025.000 -70.140.000 -69.827.000 -75.590.000
Lønninger -10.675.000 -9.791.000 -9.815.000 -9.196.000 -10.113.000
Avskrivning -1.476.000 -1.462.000 -1.506.000 -1.598.000 -1.680.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.583.000 -6.281.000 -5.742.000 -5.237.000 -5.676.000
Driftskostnader -97.162.000 -88.142.000 -91.962.000 -81.570.000 -91.768.000
Driftsresultat 4.143.000 1.487.000 118.000 -985.000 -443.000
Finansinntekter 341.000 0 0 880.000 11.000
Finanskostnader -1.038.000 -1.634.000 -3.318.000 -979.000 -1.603.000
Finans -697.000 -1.634.000 -3.318.000 -99.000 -1.592.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.686.000 -184.000 -2.503.000 -852.000 -1.535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 747.000 1.507.000 1.545.000 848.000 616.000
Fast eiendom 24.538.000 23.300.000 24.007.000 24.714.000 25.420.000
Maskiner anlegg 1.635.000 3.772.000 3.283.000 3.507.000 4.098.000
Driftsløsøre 155.000 5.000 21.000 38.000 55.000
Sum varige driftsmidler 26.328.000 27.077.000 27.311.000 28.259.000 29.573.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 27.075.000 28.584.000 28.856.000 29.112.000 30.194.000
Varebeholdning 14.713.000 15.077.000 11.530.000 15.717.000 12.568.000
Kundefordringer 12.599.000 12.024.000 14.640.000 10.945.000 13.016.000
Andre fordringer 436.000 109.000 148.000 525.000 316.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 311.000 301.000 323.000 309.000 526.000
Sum omløpsmidler 28.059.000 27.511.000 26.641.000 27.497.000 26.426.000
Sum eiendeler 55.134.000 56.095.000 55.497.000 56.609.000 56.620.000
Sum opptjent egenkapital -1.520.000 -4.207.000 -4.022.000 -1.519.000 -668.000
Sum egenkapital 21.919.000 19.233.000 19.417.000 21.920.000 22.772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.060.000 8.437.000 6.620.000 6.489.000 3.388.000
Sum langsiktig gjeld 17.459.000 19.705.000 20.381.000 21.956.000 23.762.000
Leverandørgjeld 3.933.000 4.452.000 4.696.000 3.825.000 4.062.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.552.000 2.356.000 2.398.000 1.185.000 1.034.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.209.000 1.913.000 1.985.000 1.233.000 1.600.000
Sum kortsiktig gjeld 15.755.000 17.158.000 15.698.000 12.733.000 10.085.000
Sum gjeld og egenkapital 55.134.000 56.096.000 55.497.000 56.610.000 56.619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.304.000 10.353.000 10.943.000 14.764.000 16.341.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1 2.2 2.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1 0.9 1.4
Soliditet 39.8 34.3 3 38.7 40.2
Resultatgrad 4.1 1.7 0.1 -1.2 -0.5
Rentedekningsgrad 4 0.9 0 -0.3
Gjeldsgrad 1.5 1.9 1.9 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.1 2.7 0.2 -0.2 -0.8
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex