Dagligvareservice AS
Juridisk navn:  Dagligvareservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38026299
Mjåvannsvegen 158 Mjåvannsvegen 158 Fax: 38021091
4628 Kristiansand S 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 971079681
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/14/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vito Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.28%
Resultat  
  
87.12%
Egenkapital  
  
-55.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.819.000 2.811.000 3.417.000 5.159.000 4.709.000
Resultat: 1.104.000 590.000 456.000 647.000 623.000
Egenkapital: 156.000 353.000 193.000 294.000 605.000
Regnskap for  Dagligvareservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.819.000 2.811.000 3.417.000 5.159.000 4.709.000
Driftskostnader -1.715.000 -2.222.000 -2.960.000 -4.513.000 -4.089.000
Driftsresultat 1.104.000 590.000 457.000 645.000 620.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 1.000 1.000 -1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 1.104.000 590.000 456.000 647.000 623.000
Skattekostnad -251.000 -130.000 -106.000 -159.000 -160.000
Årsresultat 853.000 460.000 350.000 488.000 463.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 210.000 280.000 163.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.809.000 1.300.000 1.102.000 1.604.000 1.703.000
Sum eiendeler 1.868.000 1.510.000 1.382.000 1.767.000 1.706.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 253.000 93.000 194.000 505.000
Sum egenkapital 156.000 353.000 193.000 294.000 605.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 6.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.712.000 1.154.000 1.183.000 1.467.000 1.101.000
Sum gjeld og egenkapital 1.868.000 1.509.000 1.382.000 1.767.000 1.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.819.000 2.811.000 3.417.000 5.159.000 4.709.000
Driftsinntekter 2.819.000 2.811.000 3.417.000 5.159.000 4.709.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000
Lønninger -1.350.000 -1.797.000 -2.424.000 -3.667.000 -3.210.000
Avskrivning -60.000 -70.000 -59.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -355.000 -477.000 -837.000 -878.000
Driftskostnader -1.715.000 -2.222.000 -2.960.000 -4.513.000 -4.089.000
Driftsresultat 1.104.000 590.000 457.000 645.000 620.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 1.000 1.000 -1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.050.000 -300.000 -451.000 -400.000 0
Årsresultat 853.000 460.000 350.000 488.000 463.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 210.000 280.000 163.000 0
Sum varige driftsmidler 59.000 210.000 280.000 163.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 59.000 210.000 280.000 163.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 452.000 246.000 720.000 713.000 837.000
Andre fordringer 33.000 41.000 45.000 25.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.324.000 1.013.000 338.000 865.000 837.000
Sum omløpsmidler 1.809.000 1.300.000 1.102.000 1.604.000 1.703.000
Sum eiendeler 1.868.000 1.510.000 1.382.000 1.767.000 1.706.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 253.000 93.000 194.000 505.000
Sum egenkapital 156.000 353.000 193.000 294.000 605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 6.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 6.000 6.000 0
Leverandørgjeld 29.000 25.000 43.000 20.000 49.000
Betalbar skatt 253.000 134.000 106.000 153.000 160.000
Skyldig offentlige avgifter 320.000 241.000 349.000 470.000 490.000
Utbytte -1.050.000 -300.000 -451.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 455.000 234.000 424.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 1.712.000 1.154.000 1.183.000 1.467.000 1.101.000
Sum gjeld og egenkapital 1.868.000 1.509.000 1.382.000 1.767.000 1.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 146.000 -81.000 137.000 602.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.9 1.1 1.5
Soliditet 8.4 23.4 1 16.6 35.5
Resultatgrad 39.2 2 13.4 12.5 13.2
Rentedekningsgrad 228.5 6 3
Gjeldsgrad 11.0 3.3 6.2 5 1.8
Total kapitalrentabilitet 59.2 39.2 33.1 36.7 36.6
Signatur
13.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.03.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex