Dagligvaren AS
Juridisk navn:  Dagligvaren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51895550
Sørstrandveien 8 Sørstrandveien 8 Fax: 51895550
4076 Vassøy 4076 Vassøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 990230447
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/17/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Capax As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.92%
Resultat  
  
385.71%
Egenkapital  
  
127.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.699.000 8.922.000 8.785.000 8.529.000 9.077.000
Resultat: 510.000 105.000 -83.000 -146.000 19.000
Egenkapital: 708.000 311.000 229.000 296.000 410.000
Regnskap for  Dagligvaren AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.699.000 8.922.000 8.785.000 8.529.000 9.077.000
Driftskostnader -10.182.000 -8.798.000 -8.848.000 -8.654.000 -9.036.000
Driftsresultat 518.000 125.000 -64.000 -125.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -20.000 -20.000 -21.000 -22.000
Finans -8.000 -20.000 -20.000 -21.000 -22.000
Resultat før skatt 510.000 105.000 -83.000 -146.000 19.000
Skattekostnad -112.000 -23.000 16.000 32.000 -7.000
Årsresultat 398.000 82.000 -67.000 -113.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.000 136.000 137.000 145.000 94.000
Sum omløpsmidler 1.367.000 1.074.000 931.000 972.000 1.147.000
Sum eiendeler 1.514.000 1.210.000 1.068.000 1.117.000 1.241.000
Sum opptjent egenkapital 608.000 211.000 129.000 196.000 310.000
Sum egenkapital 708.000 311.000 229.000 296.000 410.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 61.000 123.000 183.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 799.000 838.000 715.000 637.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 1.513.000 1.210.000 1.067.000 1.116.000 1.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.565.000 8.809.000 8.672.000 8.425.000 8.975.000
Andre inntekter 134.000 113.000 112.000 103.000 101.000
Driftsinntekter 10.699.000 8.922.000 8.785.000 8.529.000 9.077.000
Varekostnad -7.778.000 -6.532.000 -6.528.000 -6.364.000 -6.707.000
Lønninger -1.654.000 -1.617.000 -1.624.000 -1.586.000 -1.632.000
Avskrivning -31.000 -19.000 -23.000 -22.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -719.000 -630.000 -673.000 -682.000 -677.000
Driftskostnader -10.182.000 -8.798.000 -8.848.000 -8.654.000 -9.036.000
Driftsresultat 518.000 125.000 -64.000 -125.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -20.000 -20.000 -21.000 -22.000
Finans -8.000 -20.000 -20.000 -21.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 398.000 82.000 -67.000 -113.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 54.000 77.000 61.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 82.000 60.000 83.000 65.000
Sum varige driftsmidler 144.000 82.000 60.000 83.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 147.000 136.000 137.000 145.000 94.000
Varebeholdning 630.000 615.000 625.000 618.000 577.000
Kundefordringer 30.000 37.000 66.000 42.000 63.000
Andre fordringer 280.000 250.000 266.000 282.000 223.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 427.000 172.000 0 29.000 284.000
Sum omløpsmidler 1.367.000 1.074.000 931.000 972.000 1.147.000
Sum eiendeler 1.514.000 1.210.000 1.068.000 1.117.000 1.241.000
Sum opptjent egenkapital 608.000 211.000 129.000 196.000 310.000
Sum egenkapital 708.000 311.000 229.000 296.000 410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 61.000 123.000 183.000 222.000
Leverandørgjeld 338.000 550.000 386.000 326.000 285.000
Betalbar skatt 61.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 170.000 138.000 162.000 157.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 150.000 167.000 154.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 799.000 838.000 715.000 637.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 1.513.000 1.210.000 1.067.000 1.116.000 1.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 568.000 236.000 216.000 335.000 538.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.3 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.4 0.6 0.9
Soliditet 46.8 25.7 21.5 26.5 3
Resultatgrad 4.8 1.4 -0.7 -1.5 0.5
Rentedekningsgrad 64.8 6.3 -3.2 1.9
Gjeldsgrad 1.1 2.9 3.7 2.8 2
Total kapitalrentabilitet 34.2 10.3 -11.2 3.3
Signatur
08.11.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2010
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex