Dagligvarelogistikk AS
Juridisk navn:  Dagligvarelogistikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22008181
c/o Swiss Life AM Business Mgt AS Postboks 1207 Vika c/o Swiss Life AM Business Mgt AS Haakon VIIs gate 1 Fax: 22008191
0110 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989583298
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 3/9/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Nfh 210451 As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
49.22%
Egenkapital  
  
5.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.010.000 1.347.000 24.497.000 93.435.000 -146.000
Egenkapital: 30.828.000 29.260.000 31.204.000 9.706.000 17.410.000
Regnskap for  Dagligvarelogistikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -501.000 -498.000 -649.000 -668.000 -555.000
Driftsresultat -501.000 -498.000 -649.000 -668.000 -555.000
Finansinntekter 2.514.000 1.845.000 25.354.000 97.789.000 6.983.000
Finanskostnader -2.000 0 -208.000 -3.685.000 -6.575.000
Finans 2.512.000 1.845.000 25.146.000 94.104.000 408.000
Resultat før skatt 2.010.000 1.347.000 24.497.000 93.435.000 -146.000
Skattekostnad -443.000 -290.000 0 -1.128.000 0
Årsresultat 1.568.000 1.056.000 24.497.000 92.307.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.985.000 27.719.000 30.320.000 101.533.000 155.037.000
Sum omløpsmidler 5.455.000 1.990.000 1.066.000 10.611.000 5.322.000
Sum eiendeler 31.440.000 29.709.000 31.386.000 112.144.000 160.359.000
Sum opptjent egenkapital 29.680.000 28.113.000 30.057.000 8.559.000 0
Sum egenkapital 30.828.000 29.260.000 31.204.000 9.706.000 17.410.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 70.920.000 141.914.000
Sum kortsiktig gjeld 612.000 449.000 183.000 31.517.000 1.036.000
Sum gjeld og egenkapital 31.439.000 29.709.000 31.387.000 112.143.000 160.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -501.000 -498.000 -649.000 -668.000 -555.000
Driftskostnader -501.000 -498.000 -649.000 -668.000 -555.000
Driftsresultat -501.000 -498.000 -649.000 -668.000 -555.000
Finansinntekter 2.514.000 1.845.000 25.354.000 97.789.000 6.983.000
Finanskostnader -2.000 0 -208.000 -3.685.000 -6.575.000
Finans 2.512.000 1.845.000 25.146.000 94.104.000 408.000
Konsernbidrag 0 0 0 -11.000 0
Utbytte 0 0 0 -30.000.000 0
Årsresultat 1.568.000 1.056.000 24.497.000 92.307.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.985.000 27.719.000 30.320.000 101.533.000 155.037.000
Sum anleggsmidler 25.985.000 27.719.000 30.320.000 101.533.000 155.037.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 2.000 0 15.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.381.000 630.000 839.000 2.679.000 759.000
Sum omløpsmidler 5.455.000 1.990.000 1.066.000 10.611.000 5.322.000
Sum eiendeler 31.440.000 29.709.000 31.386.000 112.144.000 160.359.000
Sum opptjent egenkapital 29.680.000 28.113.000 30.057.000 8.559.000 0
Sum egenkapital 30.828.000 29.260.000 31.204.000 9.706.000 17.410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 12.000 0 14.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 70.920.000 141.914.000
Leverandørgjeld 10.000 5.000 0 38.000 0
Betalbar skatt 443.000 290.000 0 1.125.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -30.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 148.000 143.000 183.000 341.000 1.036.000
Sum kortsiktig gjeld 612.000 449.000 183.000 31.517.000 1.036.000
Sum gjeld og egenkapital 31.439.000 29.709.000 31.387.000 112.143.000 160.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.843.000 1.541.000 883.000 -20.906.000 4.286.000
Likviditetsgrad 1 8.9 4.4 5.8 0.3 5.1
Likviditetsgrad 2 8.9 4.4 5.8 0.3 5.1
Soliditet 98.1 98.5 99.4 8.7 10.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -250.5 -3.1 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 10.6 8.2
Total kapitalrentabilitet 6.4 4.5 78.7 86.6 4
Signatur
29.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex