Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Juridisk navn:  Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
Gladengveien 3B Gladengveien 3B Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911826305
Aksjekapital: 1.324.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.29%
Resultat  
  
9.57%
Egenkapital  
  
1.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.133.000 2.065.000 2.005.000 1.984.000 1.862.000
Resultat: 1.706.000 1.557.000 1.313.000 1.473.000 920.000
Egenkapital: 12.728.000 12.562.000 12.356.000 12.092.000 11.791.000
Regnskap for  Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.133.000 2.065.000 2.005.000 1.984.000 1.862.000
Driftskostnader -460.000 -509.000 -670.000 -491.000 -880.000
Driftsresultat 1.673.000 1.556.000 1.335.000 1.493.000 982.000
Finansinntekter 34.000 4.000 0 2.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -22.000 -22.000 -67.000
Finans 33.000 1.000 -22.000 -20.000 -62.000
Resultat før skatt 1.706.000 1.557.000 1.313.000 1.473.000 920.000
Skattekostnad -375.000 -343.000 -286.000 -340.000 -220.000
Årsresultat 1.330.000 1.215.000 1.027.000 1.132.000 700.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.243.000 12.539.000 12.834.000 13.298.000 13.617.000
Sum omløpsmidler 2.556.000 1.845.000 1.897.000 241.000 691.000
Sum eiendeler 14.799.000 14.384.000 14.731.000 13.539.000 14.308.000
Sum opptjent egenkapital 8.956.000 8.790.000 8.584.000 8.320.000 8.019.000
Sum egenkapital 12.728.000 12.562.000 12.356.000 12.092.000 11.791.000
Sum langsiktig gjeld 464.000 418.000 360.000 302.000 2.224.000
Sum kortsiktig gjeld 1.607.000 1.403.000 2.015.000 1.145.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 14.799.000 14.383.000 14.731.000 13.539.000 14.309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.133.000 2.065.000 2.005.000 1.984.000 1.862.000
Driftsinntekter 2.133.000 2.065.000 2.005.000 1.984.000 1.862.000
Varekostnad 0 -37.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -295.000 -295.000 -295.000 -295.000 -531.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -214.000 -338.000 -196.000 -349.000
Driftskostnader -460.000 -509.000 -670.000 -491.000 -880.000
Driftsresultat 1.673.000 1.556.000 1.335.000 1.493.000 982.000
Finansinntekter 34.000 4.000 0 2.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -22.000 -22.000 -67.000
Finans 33.000 1.000 -22.000 -20.000 -62.000
Konsernbidrag -1.164.000 -1.009.000 -763.000 -832.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.330.000 1.215.000 1.027.000 1.132.000 700.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 12.243.000 12.539.000 12.834.000 13.298.000 13.617.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.243.000 12.539.000 12.834.000 13.298.000 13.617.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.243.000 12.539.000 12.834.000 13.298.000 13.617.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000 0
Andre fordringer 43.000 39.000 40.000 11.000 691.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.513.000 1.806.000 1.857.000 18.000 0
Sum omløpsmidler 2.556.000 1.845.000 1.897.000 241.000 691.000
Sum eiendeler 14.799.000 14.384.000 14.731.000 13.539.000 14.308.000
Sum opptjent egenkapital 8.956.000 8.790.000 8.584.000 8.320.000 8.019.000
Sum egenkapital 12.728.000 12.562.000 12.356.000 12.092.000 11.791.000
Sum avsetninger til forpliktelser 464.000 418.000 360.000 302.000 224.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.493.000 1.293.000 1.907.000 1.094.000 0
Sum langsiktig gjeld 464.000 418.000 360.000 302.000 2.224.000
Leverandørgjeld 104.000 100.000 99.000 41.000 85.000
Betalbar skatt 0 0 0 172.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 36.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.607.000 1.403.000 2.015.000 1.145.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 14.799.000 14.383.000 14.731.000 13.539.000 14.309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 949.000 442.000 -118.000 -904.000 397.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 0.9 0.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 0.9 0.2 2.4
Soliditet 86.0 87.3 83.9 89.3 82.4
Resultatgrad 78.4 75.4 66.6 75.3 52.7
Rentedekningsgrad 1.673.0 518.7 60.7 67.9 14.7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.5 10.8 9.1 1 6.9
Signatur
12.02.2021
ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HEGGSET OLA EMIL
SIGNATUR HVER FOR SEG
WIIG THOR
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex