Dagligvarebutikk Mai As
Juridisk navn:  Dagligvarebutikk Mai As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tollbugata 13 Tollbugata 13 Fax:
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 922810397
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/25/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Karat Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1822.22%
Egenkapital  
  
8400%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 7.298.000 0
Resultat: 620.000 -36.000
Egenkapital: 498.000 -6.000
Regnskap for  Dagligvarebutikk Mai As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 7.298.000 0
Driftskostnader -6.634.000 -36.000
Driftsresultat 665.000 -36.000
Finansinntekter 9.000 0
Finanskostnader -53.000 0
Finans -44.000 0
Resultat før skatt 620.000 -36.000
Skattekostnad -116.000 0
Årsresultat 504.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 258.000 0
Sum omløpsmidler 2.269.000 157.000
Sum eiendeler 2.527.000 157.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 -36.000
Sum egenkapital 498.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.030.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 2.528.000 157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.298.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 7.298.000 0
Varekostnad -5.854.000 0
Lønninger -531.000 0
Avskrivning -22.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.155.000 -36.000
Driftskostnader -6.634.000 -36.000
Driftsresultat 665.000 -36.000
Finansinntekter 9.000 0
Finanskostnader -53.000 0
Finans -44.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 504.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 258.000 0
Sum varige driftsmidler 258.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 258.000 0
Varebeholdning 928.000 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 31.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.310.000 157.000
Sum omløpsmidler 2.269.000 157.000
Sum eiendeler 2.527.000 157.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 -36.000
Sum egenkapital 498.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 432.000 0
Betalbar skatt 116.000 0
Skyldig offentlige avgifter 868.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 614.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 2.030.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 2.528.000 157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 239.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 1
Soliditet 19.7 -3.8
Resultatgrad 9.1
Rentedekningsgrad 12.5
Gjeldsgrad 4.1 -27.2
Total kapitalrentabilitet 26.7 -22.9
Signatur
26.07.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
DEBSKI JOZEF
SIGNATUR HVER FOR SEG
DEBSKI SZYMON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex