Dagligvare Holding As
Juridisk navn:  Dagligvare Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1396 Vika Dronning Mauds gate 3 Fax:
0114 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921994435
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/11/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Pareto Business Management AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-20%
Egenkapital  
  
-31.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -6.000 -5.000 0
Egenkapital: 13.000 19.000 24.000
Regnskap for  Dagligvare Holding As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 0
Driftsresultat -6.000 -5.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -5.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -6.000 -5.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.000 19.000 30.000
Sum eiendeler 13.000 19.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -5.000 0
Sum egenkapital 13.000 19.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 19.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 0
Driftsresultat -6.000 -5.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.000 -5.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.000 19.000 30.000
Sum omløpsmidler 13.000 19.000 30.000
Sum eiendeler 13.000 19.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -5.000 0
Sum egenkapital 13.000 19.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 19.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 19.000 24.000
Likviditetsgrad 1 5
Likviditetsgrad 2 0 0 5
Soliditet 1 1 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -46.2 -26.3 0
Signatur
09.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex