Dagligvare Gruppen Tromsø As
Juridisk navn:  Dagligvare Gruppen Tromsø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77685237
Kløvervegen 18 Kløvervegen 18 Fax: 77685530
9016 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 965614834
Aksjekapital: 13.214.550 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/11/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.91%
Resultat  
  
-66.71%
Egenkapital  
  
7.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.173.000 33.507.000 26.271.000 25.465.000 25.344.000
Resultat: 10.754.000 32.306.000 56.541.000 1.782.000 3.311.000
Egenkapital: 94.888.000 87.895.000 57.243.000 24.334.000 41.703.000
Regnskap for  Dagligvare Gruppen Tromsø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.173.000 33.507.000 26.271.000 25.465.000 25.344.000
Driftskostnader -28.999.000 -27.003.000 -30.121.000 -25.975.000 -24.485.000
Driftsresultat 10.174.000 6.505.000 -3.851.000 -510.000 859.000
Finansinntekter 1.057.000 27.255.000 60.917.000 2.545.000 2.845.000
Finanskostnader -477.000 -1.454.000 -526.000 -254.000 -394.000
Finans 580.000 25.801.000 60.391.000 2.291.000 2.451.000
Resultat før skatt 10.754.000 32.306.000 56.541.000 1.782.000 3.311.000
Skattekostnad -2.383.000 -1.654.000 -32.000 -450.000 -365.000
Årsresultat 8.371.000 30.652.000 56.509.000 1.331.000 2.946.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.656.000 26.757.000 30.013.000 28.111.000 27.402.000
Sum omløpsmidler 78.117.000 72.767.000 60.885.000 25.814.000 36.496.000
Sum eiendeler 106.773.000 99.524.000 90.898.000 53.925.000 63.898.000
Sum opptjent egenkapital 81.448.000 74.455.000 43.803.000 10.894.000 28.263.000
Sum egenkapital 94.888.000 87.895.000 57.243.000 24.334.000 41.703.000
Sum langsiktig gjeld 519.000 54.000 24.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.366.000 11.575.000 33.632.000 29.591.000 22.196.000
Sum gjeld og egenkapital 106.773.000 99.524.000 90.899.000 53.925.000 63.899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 14.991.000 11.957.000 13.895.000
Andre inntekter 39.173.000 33.507.000 11.280.000 13.508.000 11.449.000
Driftsinntekter 39.173.000 33.507.000 26.271.000 25.465.000 25.344.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -7.076.000 -6.476.000 -7.862.000 -7.262.000 -5.349.000
Avskrivning -169.000 -134.000 -136.000 -173.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.754.000 -20.393.000 -22.123.000 -18.540.000 -18.983.000
Driftskostnader -28.999.000 -27.003.000 -30.121.000 -25.975.000 -24.485.000
Driftsresultat 10.174.000 6.505.000 -3.851.000 -510.000 859.000
Finansinntekter 1.057.000 27.255.000 60.917.000 2.545.000 2.845.000
Finanskostnader -477.000 -1.454.000 -526.000 -254.000 -394.000
Finans 580.000 25.801.000 60.391.000 2.291.000 2.451.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -23.600.000 -18.700.000 -16.200.000
Årsresultat 8.371.000 30.652.000 56.509.000 1.331.000 2.946.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 275.000 0 0 15.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.074.000 344.000 448.000 584.000 322.000
Sum varige driftsmidler 3.074.000 344.000 448.000 584.000 322.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.306.000 26.414.000 29.565.000 27.512.000 27.042.000
Sum anleggsmidler 28.656.000 26.757.000 30.013.000 28.111.000 27.402.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.322.000 6.352.000 6.102.000 6.879.000 6.196.000
Andre fordringer 4.087.000 4.192.000 2.516.000 340.000 604.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 64.707.000 62.223.000 23.647.000 18.187.000 27.753.000
Sum omløpsmidler 78.117.000 72.767.000 60.885.000 25.814.000 36.496.000
Sum eiendeler 106.773.000 99.524.000 90.898.000 53.925.000 63.898.000
Sum opptjent egenkapital 81.448.000 74.455.000 43.803.000 10.894.000 28.263.000
Sum egenkapital 94.888.000 87.895.000 57.243.000 24.334.000 41.703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 519.000 54.000 24.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.348.000 2.352.000 2.470.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 519.000 54.000 24.000 0 0
Leverandørgjeld 3.346.000 4.367.000 3.787.000 5.787.000 2.370.000
Betalbar skatt 2.323.000 1.624.000 0 271.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 1.652.000 972.000 768.000 913.000 771.000
Utbytte 0 -23.600.000 -18.700.000 -16.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.696.000 2.260.000 3.008.000 3.920.000 2.813.000
Sum kortsiktig gjeld 11.366.000 11.575.000 33.632.000 29.591.000 22.196.000
Sum gjeld og egenkapital 106.773.000 99.524.000 90.899.000 53.925.000 63.899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.751.000 61.192.000 27.253.000 -3.777.000 14.300.000
Likviditetsgrad 1 6.9 6.3 1.8 0.9 1.6
Likviditetsgrad 2 6.9 6.3 1.8 0.9 1.6
Soliditet 88.9 88.3 6 45.1 65.3
Resultatgrad 26.0 19.4 -14.7 3.4
Rentedekningsgrad 21.3 4.5 -7.3 2.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.6 1.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 10.5 33.9 62.8 3.8 5.8
Signatur
21.09.2021
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex