Dagligvare Eiendom As
Juridisk navn:  Dagligvare Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Pareto Business Management AS Postboks 1396 Vika Dronning Mauds gate 3 Fax:
0114 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998818680
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pareto Business Management AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.94%
Resultat  
  
283.61%
Egenkapital  
  
-38.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.041.000 8.869.000 8.967.000 5.074.000 3.733.000
Resultat: 9.383.000 2.446.000 14.807.000 1.262.000 571.000
Egenkapital: 13.219.000 21.401.000 21.729.000 6.495.000 5.530.000
Regnskap for  Dagligvare Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.041.000 8.869.000 8.967.000 5.074.000 3.733.000
Driftskostnader -3.341.000 -3.172.000 -3.113.000 -1.649.000 -1.347.000
Driftsresultat 5.700.000 5.698.000 5.855.000 3.426.000 2.386.000
Finansinntekter 6.741.000 29.000 11.831.000 1.000 47.000
Finanskostnader -3.059.000 -3.281.000 -2.879.000 -2.165.000 -1.862.000
Finans 3.682.000 -3.252.000 8.952.000 -2.164.000 -1.815.000
Resultat før skatt 9.383.000 2.446.000 14.807.000 1.262.000 571.000
Skattekostnad -590.000 -539.000 -682.000 -296.000 -140.000
Årsresultat 8.792.000 1.908.000 14.125.000 965.000 430.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.409.000 130.229.000 104.209.000 109.199.000 89.613.000
Sum omløpsmidler 9.146.000 914.000 4.636.000 4.113.000 4.932.000
Sum eiendeler 126.555.000 131.143.000 108.845.000 113.312.000 94.545.000
Sum opptjent egenkapital 8.003.000 16.185.000 16.513.000 1.395.000 430.000
Sum egenkapital 13.219.000 21.401.000 21.729.000 6.495.000 5.530.000
Sum langsiktig gjeld 105.183.000 106.095.000 85.716.000 106.188.000 86.999.000
Sum kortsiktig gjeld 8.154.000 3.647.000 1.400.000 628.000 2.015.000
Sum gjeld og egenkapital 126.556.000 131.143.000 108.845.000 113.311.000 94.544.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 8.000 76.000 42.000 47.000
Andre inntekter 8.989.000 8.862.000 8.891.000 5.032.000 3.686.000
Driftsinntekter 9.041.000 8.869.000 8.967.000 5.074.000 3.733.000
Varekostnad -52.000 -8.000 -76.000 -24.000 -47.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -2.665.000 -2.665.000 -2.665.000 -1.428.000 -1.105.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -624.000 -499.000 -372.000 -197.000 -195.000
Driftskostnader -3.341.000 -3.172.000 -3.113.000 -1.649.000 -1.347.000
Driftsresultat 5.700.000 5.698.000 5.855.000 3.426.000 2.386.000
Finansinntekter 6.741.000 29.000 11.831.000 1.000 47.000
Finanskostnader -3.059.000 -3.281.000 -2.879.000 -2.165.000 -1.862.000
Finans 3.682.000 -3.252.000 8.952.000 -2.164.000 -1.815.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -6.700.000 0 0 0 0
Årsresultat 8.792.000 1.908.000 14.125.000 965.000 430.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 13.000 0 0 0
Fast eiendom 88.605.000 91.270.000 93.935.000 72.389.000 52.803.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 88.605.000 91.270.000 93.935.000 72.389.000 52.803.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.671.000 38.946.000 10.274.000 36.810.000 36.810.000
Sum anleggsmidler 117.409.000 130.229.000 104.209.000 109.199.000 89.613.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 9.000 86.000 116.000 548.000
Andre fordringer 62.000 77.000 57.000 32.000 592.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.332.000 827.000 4.493.000 3.966.000 60.000
Sum omløpsmidler 9.146.000 914.000 4.636.000 4.113.000 4.932.000
Sum eiendeler 126.555.000 131.143.000 108.845.000 113.312.000 94.545.000
Sum opptjent egenkapital 8.003.000 16.185.000 16.513.000 1.395.000 430.000
Sum egenkapital 13.219.000 21.401.000 21.729.000 6.495.000 5.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 79.000 150.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.867.000 0 0 800.000
Sum langsiktig gjeld 105.183.000 106.095.000 85.716.000 106.188.000 86.999.000
Leverandørgjeld 202.000 32.000 8.000 26.000 576.000
Betalbar skatt 710.000 0 750.000 199.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 315.000 360.000 375.000 224.000 0
Utbytte -6.700.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000 389.000 267.000 179.000 552.000
Sum kortsiktig gjeld 8.154.000 3.647.000 1.400.000 628.000 2.015.000
Sum gjeld og egenkapital 126.556.000 131.143.000 108.845.000 113.311.000 94.544.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 992.000 -2.733.000 3.236.000 3.485.000 2.917.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.3 3.3 6.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.3 3.3 6.5 2.4
Soliditet 10.4 16.3 2 5.7 5.8
Resultatgrad 63.0 64.2 65.3 67.5 63.9
Rentedekningsgrad 1.9 1.7 2 1.6 1.3
Gjeldsgrad 8.6 5.1 4 16.4 16.1
Total kapitalrentabilitet 9.8 4.4 16.2 3 2.6
Signatur
08.06.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex