Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dølen As
Juridisk navn:  Dølen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61292480
Furulundvegen 19 Furulundvegen 19 Fax: 61292181
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 977554322
Aksjekapital: 1.916.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/29/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.4%
Resultat  
  
623.08%
Egenkapital  
  
4.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.759.000 6.413.000 6.297.000 6.176.000 6.480.000
Resultat: 376.000 52.000 345.000 603.000 289.000
Egenkapital: 6.959.000 6.673.000 6.655.000 6.397.000 6.041.000
Regnskap for  Dølen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.759.000 6.413.000 6.297.000 6.176.000 6.480.000
Driftskostnader -6.424.000 -6.463.000 -6.016.000 -5.640.000 -6.263.000
Driftsresultat 335.000 -51.000 281.000 536.000 216.000
Finansinntekter 56.000 123.000 66.000 68.000 73.000
Finanskostnader -15.000 -20.000 -2.000 0 0
Finans 41.000 103.000 64.000 68.000 73.000
Resultat før skatt 376.000 52.000 345.000 603.000 289.000
Skattekostnad -90.000 -18.000 -87.000 -151.000 -80.000
Årsresultat 285.000 34.000 258.000 452.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 704.000 847.000 307.000 493.000 226.000
Sum omløpsmidler 9.094.000 8.486.000 8.244.000 7.792.000 8.492.000
Sum eiendeler 9.798.000 9.333.000 8.551.000 8.285.000 8.718.000
Sum opptjent egenkapital 5.043.000 4.757.000 4.739.000 4.481.000 4.125.000
Sum egenkapital 6.959.000 6.673.000 6.655.000 6.397.000 6.041.000
Sum langsiktig gjeld 337.000 479.000 2.000 10.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 2.503.000 2.180.000 1.895.000 1.878.000 2.665.000
Sum gjeld og egenkapital 9.799.000 9.332.000 8.552.000 8.285.000 8.717.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.759.000 5.576.000 5.558.000 5.530.000 5.999.000
Andre inntekter 1.000.000 837.000 739.000 646.000 481.000
Driftsinntekter 6.759.000 6.413.000 6.297.000 6.176.000 6.480.000
Varekostnad -645.000 -846.000 -681.000 -680.000 -543.000
Lønninger -3.201.000 -2.927.000 -2.557.000 -2.146.000 -3.161.000
Avskrivning -266.000 -304.000 -189.000 -138.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.312.000 -2.386.000 -2.589.000 -2.676.000 -2.512.000
Driftskostnader -6.424.000 -6.463.000 -6.016.000 -5.640.000 -6.263.000
Driftsresultat 335.000 -51.000 281.000 536.000 216.000
Finansinntekter 56.000 123.000 66.000 68.000 73.000
Finanskostnader -15.000 -20.000 -2.000 0 0
Finans 41.000 103.000 64.000 68.000 73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -96.000 -120.000
Årsresultat 285.000 34.000 258.000 452.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 61.000 164.000 307.000 153.000
Fast eiendom 478.000 417.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 105.000 142.000 179.000 72.000
Sum varige driftsmidler 578.000 522.000 142.000 179.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 111.000 263.000 1.000 7.000 0
Sum anleggsmidler 704.000 847.000 307.000 493.000 226.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 89.000 226.000 204.000 269.000 236.000
Andre fordringer 149.000 47.000 9.000 5.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.837.000 8.185.000 7.990.000 7.481.000 8.248.000
Sum omløpsmidler 9.094.000 8.486.000 8.244.000 7.792.000 8.492.000
Sum eiendeler 9.798.000 9.333.000 8.551.000 8.285.000 8.718.000
Sum opptjent egenkapital 5.043.000 4.757.000 4.739.000 4.481.000 4.125.000
Sum egenkapital 6.959.000 6.673.000 6.655.000 6.397.000 6.041.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 10.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 337.000 479.000 2.000 10.000 11.000
Leverandørgjeld 258.000 239.000 284.000 421.000 0
Betalbar skatt 90.000 30.000 95.000 152.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 143.000 84.000 186.000 59.000 234.000
Utbytte 0 0 -96.000 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 2.012.000 1.827.000 1.330.000 1.150.000 2.238.000
Sum kortsiktig gjeld 2.503.000 2.180.000 1.895.000 1.878.000 2.665.000
Sum gjeld og egenkapital 9.799.000 9.332.000 8.552.000 8.285.000 8.717.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.591.000 6.306.000 6.349.000 5.914.000 5.827.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.9 4.4 4.1 3.2
Likviditetsgrad 2 3.6 3.9 4.4 4.1 3.2
Soliditet 71.0 71.5 77.8 77.2 69.3
Resultatgrad 5.0 -0.8 4.5 8.7 3.3
Rentedekningsgrad 22.3 -2.5 140.5
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.0 0.8 4.1 7.3 3.3
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.09.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex