Coop Fosen Sa
Juridisk navn:  Coop Fosen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72521102
Yrjars Gate 35 Fax: 72515601
7130 Brekstad 7130 Brekstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 844496842
Aksjekapital: 2.104 NOK
Antall ansatte: 114
Etableringsdato: 10/23/1985
Foretakstype: SA
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.41%
Resultat  
  
10264.49%
Egenkapital  
  
14.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 374.819.000 336.447.000 336.830.000 319.980.000 291.945.000
Resultat: 11.090.000 107.000 5.740.000 4.091.000 5.567.000
Egenkapital: 66.427.000 57.801.000 57.873.000 53.527.000 50.560.000
Regnskap for  Coop Fosen Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 374.819.000 336.447.000 336.830.000 319.980.000 291.945.000
Driftskostnader -364.563.000 -337.336.000 -331.729.000 -316.360.000 -286.902.000
Driftsresultat 10.256.000 -889.000 5.102.000 3.620.000 5.043.000
Finansinntekter 1.223.000 1.383.000 995.000 794.000 935.000
Finanskostnader -387.000 -387.000 -358.000 -323.000 -412.000
Finans 836.000 996.000 637.000 471.000 523.000
Resultat før skatt 11.090.000 107.000 5.740.000 4.091.000 5.567.000
Skattekostnad -2.614.000 -178.000 -1.504.000 -1.124.000 -1.529.000
Årsresultat 8.476.000 -71.000 4.236.000 2.967.000 4.038.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.958.000 34.782.000 31.694.000 34.588.000 35.629.000
Sum omløpsmidler 104.043.000 83.504.000 92.268.000 79.215.000 75.817.000
Sum eiendeler 144.001.000 118.286.000 123.962.000 113.803.000 111.446.000
Sum opptjent egenkapital 64.174.000 55.698.000 55.769.000 51.533.000 48.566.000
Sum egenkapital 66.427.000 57.801.000 57.873.000 53.527.000 50.560.000
Sum langsiktig gjeld 50.353.000 37.112.000 37.260.000 36.286.000 36.562.000
Sum kortsiktig gjeld 27.220.000 23.372.000 28.829.000 23.991.000 24.323.000
Sum gjeld og egenkapital 144.001.000 118.286.000 123.962.000 113.804.000 111.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 365.783.000 327.909.000 327.127.000 311.010.000 283.135.000
Andre inntekter 9.036.000 8.538.000 9.703.000 8.970.000 8.811.000
Driftsinntekter 374.819.000 336.447.000 336.830.000 319.980.000 291.945.000
Varekostnad -292.644.000 -265.237.000 -264.525.000 -251.921.000 -228.027.000
Lønninger -41.034.000 -40.246.000 -36.520.000 -35.191.000 -31.767.000
Avskrivning -5.812.000 -6.516.000 -5.812.000 -5.737.000 -5.073.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.073.000 -25.337.000 -24.872.000 -23.511.000 -22.035.000
Driftskostnader -364.563.000 -337.336.000 -331.729.000 -316.360.000 -286.902.000
Driftsresultat 10.256.000 -889.000 5.102.000 3.620.000 5.043.000
Finansinntekter 1.223.000 1.383.000 995.000 794.000 935.000
Finanskostnader -387.000 -387.000 -358.000 -323.000 -412.000
Finans 836.000 996.000 637.000 471.000 523.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.476.000 -71.000 4.236.000 2.967.000 4.038.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.701.000 1.433.000 907.000 401.000 0
Fast eiendom 14.430.000 15.266.000 11.912.000 12.931.000 13.750.000
Maskiner anlegg 498.000 419.000 462.000 766.000 1.161.000
Driftsløsøre 5.739.000 9.512.000 10.323.000 12.583.000 12.956.000
Sum varige driftsmidler 20.667.000 25.197.000 22.698.000 26.280.000 27.867.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.589.000 8.151.000 8.090.000 7.907.000 7.762.000
Sum anleggsmidler 39.958.000 34.782.000 31.694.000 34.588.000 35.629.000
Varebeholdning 33.056.000 31.937.000 31.768.000 32.563.000 31.846.000
Kundefordringer 592.000 624.000 581.000 1.226.000 787.000
Andre fordringer 726.000 1.254.000 1.281.000 1.669.000 1.117.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.669.000 39.889.000 44.676.000 36.672.000 40.021.000
Sum omløpsmidler 104.043.000 83.504.000 92.268.000 79.215.000 75.817.000
Sum eiendeler 144.001.000 118.286.000 123.962.000 113.803.000 111.446.000
Sum opptjent egenkapital 64.174.000 55.698.000 55.769.000 51.533.000 48.566.000
Sum egenkapital 66.427.000 57.801.000 57.873.000 53.527.000 50.560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.085.000 0 0 0 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.353.000 37.112.000 37.260.000 36.286.000 36.562.000
Leverandørgjeld 7.310.000 9.157.000 13.976.000 10.667.000 13.607.000
Betalbar skatt 4.882.000 693.000 2.006.000 1.554.000 1.452.000
Skyldig offentlige avgifter 4.884.000 3.943.000 4.157.000 4.202.000 3.426.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.125.000 4.751.000 3.798.000 3.787.000 3.084.000
Sum kortsiktig gjeld 27.220.000 23.372.000 28.829.000 23.991.000 24.323.000
Sum gjeld og egenkapital 144.001.000 118.286.000 123.962.000 113.804.000 111.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.823.000 60.132.000 63.439.000 55.224.000 51.494.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.6 3.2 3.3 3.1
Likviditetsgrad 2 2.6 2.2 2.1 1.9 1.8
Soliditet 46.1 48.9 46.7 4 45.4
Resultatgrad 2.7 -0.3 1.5 1.1 1.7
Rentedekningsgrad 26.5 -2.3 14.3 11.2 12.2
Gjeldsgrad 1.2 1 1.1 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.0 0.4 4.9 3.9 5.4
Signatur
15.10.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
BERNTZEN IVAR
SIGNATUR I FELLESSKAP
PETTERSEN ARNE FRODE
Prokurister
15.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex