Consulting In Business As
Juridisk navn:  Consulting In Business As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Snehvits vei 8 Snehvits vei 8 Fax:
1388 Borgen 1388 Borgen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 912392287
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/16/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cloud Controller As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.26%
Resultat  
  
21.14%
Egenkapital  
  
13.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.216.000 899.000 1.586.000 3.274.000 2.770.000
Resultat: 1.490.000 1.230.000 1.240.000 2.202.000 3.171.000
Egenkapital: 6.507.000 5.748.000 5.142.000 5.176.000 4.002.000
Regnskap for  Consulting In Business As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.216.000 899.000 1.586.000 3.274.000 2.770.000
Driftskostnader -204.000 -363.000 -403.000 -1.074.000 -1.150.000
Driftsresultat 1.013.000 536.000 1.183.000 2.200.000 1.621.000
Finansinntekter 478.000 695.000 58.000 3.000 1.561.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -10.000
Finans 478.000 694.000 57.000 2.000 1.551.000
Resultat før skatt 1.490.000 1.230.000 1.240.000 2.202.000 3.171.000
Skattekostnad -231.000 -125.000 -273.000 -529.000 -404.000
Årsresultat 1.259.000 1.105.000 967.000 1.673.000 2.767.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.051.000 1.085.000 485.000 485.000 485.000
Sum omløpsmidler 6.221.000 5.350.000 5.511.000 5.926.000 4.114.000
Sum eiendeler 7.272.000 6.435.000 5.996.000 6.411.000 4.599.000
Sum opptjent egenkapital 6.477.000 5.718.000 5.112.000 5.146.000 3.972.000
Sum egenkapital 6.507.000 5.748.000 5.142.000 5.176.000 4.002.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 765.000 687.000 853.000 1.235.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 7.272.000 6.435.000 5.995.000 6.411.000 4.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.216.000 899.000 1.586.000 3.274.000 2.770.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.216.000 899.000 1.586.000 3.274.000 2.770.000
Varekostnad 0 -4.000 -8.000 0
Lønninger -11.000 -41.000 -40.000 -589.000 -625.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -322.000 -359.000 -477.000 -525.000
Driftskostnader -204.000 -363.000 -403.000 -1.074.000 -1.150.000
Driftsresultat 1.013.000 536.000 1.183.000 2.200.000 1.621.000
Finansinntekter 478.000 695.000 58.000 3.000 1.561.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -10.000
Finans 478.000 694.000 57.000 2.000 1.551.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -1.000.000 -500.000 0
Årsresultat 1.259.000 1.105.000 967.000 1.673.000 2.767.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.051.000 1.085.000 485.000 485.000 485.000
Sum anleggsmidler 1.051.000 1.085.000 485.000 485.000 485.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 325.000 271.000 459.000 641.000
Andre fordringer 16.000 9.000 32.000 0 2.091.000
Sum investeringer 5.157.000 4.938.000 4.523.000 4.500.000 1.000.000
Kasse, bank 944.000 78.000 686.000 967.000 382.000
Sum omløpsmidler 6.221.000 5.350.000 5.511.000 5.926.000 4.114.000
Sum eiendeler 7.272.000 6.435.000 5.996.000 6.411.000 4.599.000
Sum opptjent egenkapital 6.477.000 5.718.000 5.112.000 5.146.000 3.972.000
Sum egenkapital 6.507.000 5.748.000 5.142.000 5.176.000 4.002.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 8.000 15.000 16.000 16.000
Betalbar skatt 231.000 125.000 273.000 529.000 407.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 55.000 65.000 189.000 173.000
Utbytte -500.000 -500.000 -1.000.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 765.000 687.000 853.000 1.235.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 7.272.000 6.435.000 5.995.000 6.411.000 4.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.456.000 4.663.000 4.658.000 4.691.000 3.518.000
Likviditetsgrad 1 8.1 7.8 6.5 4.8 6.9
Likviditetsgrad 2 8.1 7.8 6.5 4.8 6.9
Soliditet 89.5 89.3 85.8 80.7 8
Resultatgrad 83.3 59.6 74.6 67.2 58.5
Rentedekningsgrad 5 1 2 162.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 20.5 19.1 20.7 34.4 69.2
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex