Consulting4you As
Juridisk navn:  Consulting4you As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95207889
Olav Nygards Veg 212A Olav Nygards Veg 212A Fax:
0688 Oslo 688 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912785572
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.34%
Resultat  
  
147.2%
Egenkapital  
  
35.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 199.000 164.000 858.000 270.000 285.000
Resultat: 76.000 -161.000 465.000 -281.000 10.000
Egenkapital: 288.000 212.000 372.000 14.000 276.000
Regnskap for  Consulting4you As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 199.000 164.000 858.000 270.000 285.000
Driftskostnader -122.000 -325.000 -394.000 -353.000 -275.000
Driftsresultat 76.000 -161.000 465.000 -83.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -198.000 0
Finans 0 0 -198.000 0
Resultat før skatt 76.000 -161.000 465.000 -281.000 10.000
Skattekostnad 0 -107.000 19.000 -2.000
Årsresultat 76.000 -161.000 358.000 -262.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 24.000 200.000
Sum omløpsmidler 343.000 271.000 705.000 81.000 187.000
Sum eiendeler 348.000 276.000 710.000 105.000 387.000
Sum opptjent egenkapital 258.000 182.000 342.000 -16.000 246.000
Sum egenkapital 288.000 212.000 372.000 14.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 65.000 338.000 91.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 277.000 710.000 105.000 387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 199.000 155.000 851.000 264.000 282.000
Andre inntekter 9.000 8.000 6.000 3.000
Driftsinntekter 199.000 164.000 858.000 270.000 285.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -97.000 -225.000 -316.000 -252.000 -192.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -100.000 -78.000 -101.000 -83.000
Driftskostnader -122.000 -325.000 -394.000 -353.000 -275.000
Driftsresultat 76.000 -161.000 465.000 -83.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -198.000 0
Finans 0 0 -198.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 -161.000 358.000 -262.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 19.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 200.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 24.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 8.000 0 33.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 341.000 269.000 695.000 79.000 154.000
Sum omløpsmidler 343.000 271.000 705.000 81.000 187.000
Sum eiendeler 348.000 276.000 710.000 105.000 387.000
Sum opptjent egenkapital 258.000 182.000 342.000 -16.000 246.000
Sum egenkapital 288.000 212.000 372.000 14.000 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 13.000 13.000
Betalbar skatt 0 88.000 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 40.000 221.000 54.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 24.000 29.000 23.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 65.000 338.000 91.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 277.000 710.000 105.000 387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 283.000 206.000 367.000 -10.000 76.000
Likviditetsgrad 1 5.7 4.2 2.1 0.9 1.7
Likviditetsgrad 2 5.7 4.2 2.1 0.9 1.7
Soliditet 82.8 76.5 52.4 13.3 71.3
Resultatgrad 38.2 -98.2 54.2 -30.7 3.5
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.9 6.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 21.8 -58.1 65.5 2.6
Signatur
03.12.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex