Consulting, Engineering And Technical Solutions As
Juridisk navn:  Consulting, Engineering And Technical Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90517795
Michael Krohns Gate 39 Michael Krohns Gate 39 Fax:
5057 Bergen 5057 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915909426
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordnes Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.69%
Resultat  
  
-120.59%
Egenkapital  
  
-60.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.000 97.000 155.000 226.000 107.000
Resultat: -75.000 -34.000 -3.000 99.000 28.000
Egenkapital: 49.000 124.000 155.000 157.000 82.000
Regnskap for  Consulting, Engineering And Technical Solutions As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.000 97.000 155.000 226.000 107.000
Driftskostnader -85.000 -130.000 -157.000 -126.000 -79.000
Driftsresultat -75.000 -34.000 -2.000 99.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -75.000 -34.000 -3.000 99.000 28.000
Skattekostnad 4.000 0 -24.000 -7.000
Årsresultat -75.000 -31.000 -2.000 75.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 82.000 117.000 151.000 45.000
Sum omløpsmidler 2.000 66.000 48.000 34.000 48.000
Sum eiendeler 50.000 148.000 165.000 185.000 93.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 94.000 125.000 127.000 52.000
Sum egenkapital 49.000 124.000 155.000 157.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 6.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 24.000 6.000 22.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 148.000 165.000 185.000 93.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 97.000 155.000 226.000 107.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 97.000 155.000 226.000 107.000
Varekostnad -1.000 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 -1.000 0
Avskrivning -34.000 -34.000 -34.000 -17.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -96.000 -122.000 -108.000 -76.000
Driftskostnader -85.000 -130.000 -157.000 -126.000 -79.000
Driftsresultat -75.000 -34.000 -2.000 99.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -75.000 -31.000 -2.000 75.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 82.000 117.000 151.000 45.000
Sum varige driftsmidler 48.000 82.000 117.000 151.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 48.000 82.000 117.000 151.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 14.000 4.000 0
Andre fordringer 1.000 0 2.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 60.000 33.000 31.000 46.000
Sum omløpsmidler 2.000 66.000 48.000 34.000 48.000
Sum eiendeler 50.000 148.000 165.000 185.000 93.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 94.000 125.000 127.000 52.000
Sum egenkapital 49.000 124.000 155.000 157.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 6.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 6.000 3.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000 3.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 2.000 21.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 -1.000 -4.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 2.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 24.000 6.000 22.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 148.000 165.000 185.000 93.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 42.000 42.000 12.000 40.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.8 8 1.5 6
Likviditetsgrad 2 2.0 2.8 8 1.5 6
Soliditet 98.0 83.8 93.9 84.9 88.2
Resultatgrad -750.0 -35.1 -1.3 43.8 26.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -150.0 -1.2 53.5 30.1
Signatur
11.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex