Consult Regnskapsfører Stokkeland
Juridisk navn:  Consult Regnskapsfører Stokkeland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99238263
Laukrokveien 765 Laukrokveien 765 Fax:
4595 Tingvatn 4595 Tingvatn
Fylke: Kommune:
Agder Hægebostad
Org.nr: 987833181
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/5/2005 1
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
14.15%
Resultat  
  
0.79%
Egenkapital  
  
84.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 476.000 417.000 290.000
Resultat: 383.000 380.000 266.000
Egenkapital: 116.000 63.000 54.000
Regnskap for  Consult Regnskapsfører Stokkeland
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 476.000 417.000 290.000
Driftskostnader -93.000 -36.000 -24.000
Driftsresultat 383.000 380.000 266.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 383.000 380.000 266.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 383.000 380.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 0 0
Sum omløpsmidler 164.000 83.000 74.000
Sum eiendeler 182.000 83.000 74.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 54.000
Sum egenkapital 116.000 63.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 20.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 83.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 201.000 140.000
Andre inntekter 227.000 216.000 150.000
Driftsinntekter 476.000 417.000 290.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -36.000 -24.000
Driftskostnader -93.000 -36.000 -24.000
Driftsresultat 383.000 380.000 266.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 383.000 380.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 18.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 131.000 81.000 34.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 33.000 2.000 39.000
Sum omløpsmidler 164.000 83.000 74.000
Sum eiendeler 182.000 83.000 74.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 54.000
Sum egenkapital 116.000 63.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 26.000 1.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 19.000 20.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 20.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 83.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 63.000 55.000
Likviditetsgrad 1 2.5 4.2 3.9
Likviditetsgrad 2 2.5 4.2 3.9
Soliditet 63.7 75.9 7
Resultatgrad 80.5 91.1 91.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 210.4 457.8 364.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex