Comediemaskinen AS
Juridisk navn:  Comediemaskinen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23358000
Akersgata 7 Akersgata 7 Fax: 23358001
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 833829092
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1983 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.25%
Resultat  
  
-261.54%
Egenkapital  
  
-44.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 200.000 479.000 270.000 387.000 945.000
Resultat: -141.000 -39.000 -239.000 30.000 27.000
Egenkapital: 178.000 319.000 358.000 597.000 567.000
Regnskap for  Comediemaskinen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 200.000 479.000 270.000 387.000 945.000
Driftskostnader -340.000 -519.000 -510.000 -356.000 -924.000
Driftsresultat -140.000 -39.000 -240.000 31.000 22.000
Finansinntekter 0 0 6.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 6.000
Resultat før skatt -141.000 -39.000 -239.000 30.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -141.000 -39.000 -239.000 30.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 376.000 624.000 638.000 849.000 1.057.000
Sum eiendeler 376.000 624.000 638.000 849.000 1.057.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 219.000 258.000 497.000 467.000
Sum egenkapital 178.000 319.000 358.000 597.000 567.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 197.000 305.000 280.000 252.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 375.000 624.000 638.000 849.000 1.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.000 341.000 0 0 0
Andre inntekter 119.000 138.000 270.000 387.000 945.000
Driftsinntekter 200.000 479.000 270.000 387.000 945.000
Varekostnad -60.000 -91.000 -33.000 -12.000 -490.000
Lønninger -132.000 -233.000 -231.000 -117.000 -174.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -195.000 -246.000 -227.000 -260.000
Driftskostnader -340.000 -519.000 -510.000 -356.000 -924.000
Driftsresultat -140.000 -39.000 -240.000 31.000 22.000
Finansinntekter 0 0 6.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -141.000 -39.000 -239.000 30.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 137.000 45.000 0 37.000 200.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 239.000 579.000 638.000 812.000 857.000
Sum omløpsmidler 376.000 624.000 638.000 849.000 1.057.000
Sum eiendeler 376.000 624.000 638.000 849.000 1.057.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 219.000 258.000 497.000 467.000
Sum egenkapital 178.000 319.000 358.000 597.000 567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 6.000 15.000 184.000 348.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 129.000 129.000 68.000 66.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 70.000 136.000 0 75.000
Sum kortsiktig gjeld 197.000 305.000 280.000 252.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 375.000 624.000 638.000 849.000 1.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 319.000 358.000 597.000 568.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.0 2.3 3.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.9 2.0 2.3 3.4 2.2
Soliditet 47.5 51.1 56.1 70.3 53.7
Resultatgrad -70.0 -8.1 -88.9 8 2.3
Rentedekningsgrad 15.5
Gjeldsgrad 1.1 1.0 0.8 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet -37.3 -6.3 -37.6 3.7 2.7
Signatur
10.06.2022
STYRETS FORMANN.
Prokurister
10.06.2022
Prokura hver for seg
Westbye Helge
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex