Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
City Taktekking as
Juridisk navn:  City Taktekking AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22670294
Nittedalgata 8 Nittedalgata 8 Fax: 22570647
0654 Oslo 654 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911065290
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 2/1/1951 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.68%
Resultat  
  
18.51%
Egenkapital  
  
30.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.804.000 21.704.000 20.719.000 20.845.000 18.778.000
Resultat: 1.178.000 994.000 1.488.000 498.000 182.000
Egenkapital: 3.903.000 2.995.000 2.226.000 4.130.000 5.759.000
Regnskap for  City Taktekking as
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.804.000 21.704.000 20.719.000 20.845.000 18.778.000
Driftskostnader -22.626.000 -20.726.000 -19.265.000 -20.357.000 -18.606.000
Driftsresultat 1.177.000 978.000 1.454.000 489.000 171.000
Finansinntekter 18.000 40.000 19.000 22.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -10.000 -10.000
Finans 17.000 35.000 9.000 12.000
Resultat før skatt 1.178.000 994.000 1.488.000 498.000 182.000
Skattekostnad -270.000 -225.000 -392.000 -127.000 -64.000
Årsresultat 908.000 769.000 1.096.000 371.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 316.000 198.000 350.000 1.280.000 578.000
Sum omløpsmidler 7.039.000 9.433.000 7.980.000 8.280.000 9.068.000
Sum eiendeler 7.355.000 9.631.000 8.330.000 9.560.000 9.646.000
Sum opptjent egenkapital 3.703.000 2.795.000 2.026.000 3.930.000 5.559.000
Sum egenkapital 3.903.000 2.995.000 2.226.000 4.130.000 5.759.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.452.000 6.635.000 6.104.000 5.430.000 3.887.000
Sum gjeld og egenkapital 7.355.000 9.630.000 8.330.000 9.560.000 9.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.801.000 21.704.000 20.719.000 20.845.000 18.775.000
Andre inntekter 2.000 0 0 3.000
Driftsinntekter 23.804.000 21.704.000 20.719.000 20.845.000 18.778.000
Varekostnad -12.379.000 -9.747.000 -8.181.000 -9.017.000 -6.730.000
Lønninger -7.340.000 -7.948.000 -8.172.000 -8.235.000 -8.453.000
Avskrivning -53.000 -152.000 -198.000 -205.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.854.000 -2.879.000 -2.714.000 -2.900.000 -3.243.000
Driftskostnader -22.626.000 -20.726.000 -19.265.000 -20.357.000 -18.606.000
Driftsresultat 1.177.000 978.000 1.454.000 489.000 171.000
Finansinntekter 18.000 40.000 19.000 22.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -10.000 -10.000
Finans 17.000 35.000 9.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 0
Årsresultat 908.000 769.000 1.096.000 371.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 89.000 85.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 316.000 198.000 350.000 391.000 493.000
Sum varige driftsmidler 316.000 198.000 350.000 391.000 493.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 800.000 0
Sum anleggsmidler 316.000 198.000 350.000 1.280.000 578.000
Varebeholdning 241.000 260.000 266.000 272.000 293.000
Kundefordringer 4.016.000 2.731.000 1.768.000 3.528.000 3.530.000
Andre fordringer 97.000 107.000 117.000 52.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.685.000 6.335.000 5.830.000 4.428.000 5.167.000
Sum omløpsmidler 7.039.000 9.433.000 7.980.000 8.280.000 9.068.000
Sum eiendeler 7.355.000 9.631.000 8.330.000 9.560.000 9.646.000
Sum opptjent egenkapital 3.703.000 2.795.000 2.026.000 3.930.000 5.559.000
Sum egenkapital 3.903.000 2.995.000 2.226.000 4.130.000 5.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 45.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 950.000 1.062.000 558.000 1.065.000 1.353.000
Betalbar skatt 270.000 225.000 303.000 131.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 1.161.000 1.344.000 1.229.000 1.220.000 1.230.000
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.071.000 4.004.000 1.015.000 1.013.000 1.206.000
Sum kortsiktig gjeld 3.452.000 6.635.000 6.104.000 5.430.000 3.887.000
Sum gjeld og egenkapital 7.355.000 9.630.000 8.330.000 9.560.000 9.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.587.000 2.798.000 1.876.000 2.850.000 5.181.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.4 1.3 1.5 2.3
Likviditetsgrad 2 2.0 1.4 1.3 1.5 2.3
Soliditet 53.1 31.1 26.7 43.2 59.7
Resultatgrad 4.9 4.5 7 2.3 0.9
Rentedekningsgrad 978.0 290.8 48.9 17.1
Gjeldsgrad 0.9 2.2 2.7 1.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 16.0 10.3 17.9 5.3 2
Signatur
25.02.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.02.2020
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex