Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
City Of Friends As
Juridisk navn:  City Of Friends As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55254130
3. etasje Eidsvågveien 150 3. etasje Eidsvågveien 150 Fax: 55254131
5105 Eidsvåg I Åsane 5105 Eidsvåg I Åsane
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993028789
Aksjekapital: 78.756.937 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.28%
Resultat  
  
-309.28%
Egenkapital  
  
117.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.321.000 10.217.000 8.322.000 4.937.000 2.640.000
Resultat: -1.218.000 582.000 -1.252.000 -7.441.000 -10.562.000
Egenkapital: 1.454.000 -8.516.000 -9.098.000 -7.846.000 -405.000
Regnskap for  City Of Friends As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.321.000 10.217.000 8.322.000 4.937.000 2.640.000
Driftskostnader -3.525.000 -9.621.000 -9.054.000 -12.023.000 -13.048.000
Driftsresultat -1.204.000 596.000 -732.000 -7.085.000 -10.408.000
Finansinntekter 12.000 1.000 0 2.000 4.000
Finanskostnader -26.000 -15.000 -519.000 -358.000 -157.000
Finans -14.000 -14.000 -519.000 -356.000 -153.000
Resultat før skatt -1.218.000 582.000 -1.252.000 -7.441.000 -10.562.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.218.000 582.000 -1.252.000 -7.441.000 -10.562.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.117.000 1.357.000 738.000 891.000 3.398.000
Sum omløpsmidler 1.526.000 2.008.000 3.579.000 1.160.000 1.747.000
Sum eiendeler 2.643.000 3.365.000 4.317.000 2.051.000 5.145.000
Sum opptjent egenkapital -77.303.000 -76.085.000 -76.667.000 -75.415.000 -67.974.000
Sum egenkapital 1.454.000 -8.516.000 -9.098.000 -7.846.000 -405.000
Sum langsiktig gjeld 680.000 10.565.000 9.991.000 8.105.000 4.105.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 1.316.000 3.423.000 1.792.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 2.643.000 3.365.000 4.316.000 2.051.000 5.144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.029.000 10.217.000 8.322.000 4.937.000 2.640.000
Andre inntekter 291.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.321.000 10.217.000 8.322.000 4.937.000 2.640.000
Varekostnad -585.000 -4.975.000 -3.937.000 -3.438.000 -777.000
Lønninger -769.000 -1.053.000 -2.017.000 -2.029.000 -2.540.000
Avskrivning -442.000 -467.000 -366.000 -2.658.000 -5.832.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.729.000 -3.126.000 -2.734.000 -3.898.000 -3.899.000
Driftskostnader -3.525.000 -9.621.000 -9.054.000 -12.023.000 -13.048.000
Driftsresultat -1.204.000 596.000 -732.000 -7.085.000 -10.408.000
Finansinntekter 12.000 1.000 0 2.000 4.000
Finanskostnader -26.000 -15.000 -519.000 -358.000 -157.000
Finans -14.000 -14.000 -519.000 -356.000 -153.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.218.000 582.000 -1.252.000 -7.441.000 -10.562.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 730.000 1.101.000 738.000 834.000 3.332.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 387.000 256.000 0 9.000 17.000
Sum varige driftsmidler 387.000 256.000 0 9.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 1.117.000 1.357.000 738.000 891.000 3.398.000
Varebeholdning 742.000 861.000 577.000 652.000 1.093.000
Kundefordringer 233.000 565.000 2.427.000 175.000 120.000
Andre fordringer 145.000 123.000 181.000 88.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 405.000 459.000 395.000 235.000 455.000
Sum omløpsmidler 1.526.000 2.008.000 3.579.000 1.160.000 1.747.000
Sum eiendeler 2.643.000 3.365.000 4.317.000 2.051.000 5.145.000
Sum opptjent egenkapital -77.303.000 -76.085.000 -76.667.000 -75.415.000 -67.974.000
Sum egenkapital 1.454.000 -8.516.000 -9.098.000 -7.846.000 -405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 680.000 10.565.000 9.991.000 8.105.000 4.105.000
Leverandørgjeld 228.000 530.000 391.000 618.000 132.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 68.000 177.000 149.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 718.000 2.855.000 1.024.000 1.170.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 1.316.000 3.423.000 1.792.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 2.643.000 3.365.000 4.316.000 2.051.000 5.144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.017.000 692.000 156.000 -632.000 303.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.5 1 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 0.9 0.3 0.5
Soliditet 55.0 -253.1 -210.8 -382.5 -7.9
Resultatgrad -51.9 5.8 -8.8 -143.5 -394.2
Rentedekningsgrad -46.3 39.7 -1.4 -19.8 -66.3
Gjeldsgrad 0.8 -1.4 -1.5 -1.3 -13.7
Total kapitalrentabilitet -45.1 17.7 -345.3 -202.3
Signatur
09.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex