Circus Event Norsk Fjordcruise As
Juridisk navn:  Circus Event Norsk Fjordcruise As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67146000
Voll Terrasse 18 Voll Terrasse 18 Fax: 67146001
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 950599545
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.02%
Resultat  
  
-138.32%
Egenkapital  
  
-6.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.571.000 13.238.000 12.740.000 12.854.000 10.193.000
Resultat: -287.000 749.000 -346.000 3.110.000 748.000
Egenkapital: 5.263.000 5.614.000 5.037.000 6.052.000 3.578.000
Regnskap for  Circus Event Norsk Fjordcruise As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.571.000 13.238.000 12.740.000 12.854.000 10.193.000
Driftskostnader -3.813.000 -12.500.000 -13.085.000 -11.471.000 -9.443.000
Driftsresultat -242.000 739.000 -345.000 1.383.000 750.000
Finansinntekter 16.000 14.000 4.000 1.732.000 4.000
Finanskostnader -61.000 -4.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finans -45.000 10.000 -1.000 1.727.000 -2.000
Resultat før skatt -287.000 749.000 -346.000 3.110.000 748.000
Skattekostnad -64.000 -172.000 -270.000 -336.000 -193.000
Årsresultat -351.000 577.000 -615.000 2.774.000 555.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.194.000 2.432.000 2.135.000 3.698.000 1.910.000
Sum omløpsmidler 3.208.000 3.580.000 3.763.000 3.239.000 2.395.000
Sum eiendeler 5.402.000 6.012.000 5.898.000 6.937.000 4.305.000
Sum opptjent egenkapital 5.163.000 5.514.000 4.937.000 5.952.000 3.478.000
Sum egenkapital 5.263.000 5.614.000 5.037.000 6.052.000 3.578.000
Sum langsiktig gjeld 46.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000 398.000 861.000 885.000 728.000
Sum gjeld og egenkapital 5.401.000 6.012.000 5.898.000 6.937.000 4.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.948.000 13.185.000 12.740.000 12.854.000 10.193.000
Andre inntekter 623.000 53.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.571.000 13.238.000 12.740.000 12.854.000 10.193.000
Varekostnad -2.242.000 -10.024.000 -9.610.000 -9.662.000 -7.854.000
Lønninger -197.000 -1.290.000 -973.000 -710.000 -568.000
Avskrivning -95.000 -153.000 -62.000 -78.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.279.000 -1.033.000 -2.440.000 -1.021.000 -925.000
Driftskostnader -3.813.000 -12.500.000 -13.085.000 -11.471.000 -9.443.000
Driftsresultat -242.000 739.000 -345.000 1.383.000 750.000
Finansinntekter 16.000 14.000 4.000 1.732.000 4.000
Finanskostnader -61.000 -4.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finans -45.000 10.000 -1.000 1.727.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -300.000 -350.000
Årsresultat -351.000 577.000 -615.000 2.774.000 555.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 14.000 14.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 361.000 571.000 212.000 265.000 332.000
Driftsløsøre 258.000 263.000 273.000 282.000 293.000
Sum varige driftsmidler 619.000 834.000 485.000 547.000 625.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.575.000 1.584.000 1.636.000 3.137.000 1.273.000
Sum anleggsmidler 2.194.000 2.432.000 2.135.000 3.698.000 1.910.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 28.000 93.000 0 0
Andre fordringer 40.000 738.000 850.000 784.000 842.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.160.000 2.814.000 2.820.000 2.455.000 1.553.000
Sum omløpsmidler 3.208.000 3.580.000 3.763.000 3.239.000 2.395.000
Sum eiendeler 5.402.000 6.012.000 5.898.000 6.937.000 4.305.000
Sum opptjent egenkapital 5.163.000 5.514.000 4.937.000 5.952.000 3.478.000
Sum egenkapital 5.263.000 5.614.000 5.037.000 6.052.000 3.578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 46.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 0 0 0 13.000
Betalbar skatt 3.000 172.000 270.000 337.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 73.000 60.000 56.000 55.000
Utbytte 0 -400.000 -300.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 49.000 154.000 132.000 193.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 398.000 861.000 885.000 728.000
Sum gjeld og egenkapital 5.401.000 6.012.000 5.898.000 6.937.000 4.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.116.000 3.182.000 2.902.000 2.354.000 1.667.000
Likviditetsgrad 1 34.9 9 4.4 3.7 3.3
Likviditetsgrad 2 34.9 9 4.4 3.7 3.3
Soliditet 97.4 93.4 85.4 87.2 83.1
Resultatgrad -6.8 5.6 -2.7 10.8 7.4
Rentedekningsgrad -4.0 184.8 276.6 1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -4.2 12.5 -5.8 44.9 17.5
Signatur
02.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex