Cinema Film Og Videoproduksjon AS
Juridisk navn:  Cinema Film Og Videoproduksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66960505
Øvre Utsiktsvei 55 Øvre Utsiktsvei 55 Fax:
1450 Nesoddtangen 1450 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 943169969
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/20/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Asker Og Bærum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.66%
Resultat  
  
-37.8%
Egenkapital  
  
-313.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 108.000 179.000 453.000 579.000 408.000
Resultat: -113.000 -82.000 133.000 214.000 114.000
Egenkapital: -77.000 36.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Cinema Film Og Videoproduksjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 108.000 179.000 453.000 579.000 408.000
Driftskostnader -221.000 -262.000 -312.000 -358.000 -291.000
Driftsresultat -113.000 -83.000 141.000 221.000 117.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -8.000 -7.000 -4.000
Finans 0 -7.000 -7.000 -4.000
Resultat før skatt -113.000 -82.000 133.000 214.000 114.000
Skattekostnad 18.000 -28.000 -51.000 -23.000
Årsresultat -113.000 -64.000 105.000 163.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 11.000 16.000 0 6.000
Sum omløpsmidler 289.000 408.000 560.000 589.000 405.000
Sum eiendeler 294.000 419.000 576.000 589.000 411.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -64.000 0 0 0
Sum egenkapital -77.000 36.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 372.000 383.000 476.000 489.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000 419.000 576.000 589.000 411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.000 179.000 366.000 495.000 335.000
Andre inntekter 0 87.000 84.000 73.000
Driftsinntekter 108.000 179.000 453.000 579.000 408.000
Varekostnad 0 0 -40.000 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -5.000 -5.000 0 -6.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -215.000 -256.000 -311.000 -311.000 -279.000
Driftskostnader -221.000 -262.000 -312.000 -358.000 -291.000
Driftsresultat -113.000 -83.000 141.000 221.000 117.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -8.000 -7.000 -4.000
Finans 0 -7.000 -7.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -105.000 -163.000 -90.000
Årsresultat -113.000 -64.000 105.000 163.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 11.000 16.000 0 6.000
Sum varige driftsmidler 5.000 11.000 16.000 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 11.000 16.000 0 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 6.000 15.000 86.000
Andre fordringer 18.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 289.000 382.000 554.000 574.000 319.000
Sum omløpsmidler 289.000 408.000 560.000 589.000 405.000
Sum eiendeler 294.000 419.000 576.000 589.000 411.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -64.000 0 0 0
Sum egenkapital -77.000 36.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 4.000 10.000 15.000
Betalbar skatt 0 28.000 51.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000
Utbytte 0 -105.000 -163.000 -90.000
Annen kortsiktig gjeld 365.000 381.000 336.000 265.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 372.000 383.000 476.000 489.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000 419.000 576.000 589.000 411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -83.000 25.000 84.000 100.000 94.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.2 1.2 1.3
Soliditet -26.1 8.6 17.4 1 24.3
Resultatgrad -104.6 -46.4 31.1 38.2 28.7
Rentedekningsgrad 17.6 31.6 29.3
Gjeldsgrad -4.8 10.6 4.8 4.9 3.1
Total kapitalrentabilitet -38.3 -19.8 24.7 37.5 28.5
Signatur
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex