Christian A. Berg AS
Juridisk navn:  Christian A. Berg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91309090
c/o Saga Regnskap Hønefoss AS Postboks 29 c/o Saga Regnskap Hønefoss AS Hvervenmoveien 49 Fax:
3502 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 989240315
Aksjekapital: 299.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.5%
Resultat  
  
141.81%
Egenkapital  
  
49.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 255.000 200.000 1.925.000 4.400.000 3.400.000
Resultat: 715.000 -1.710.000 953.000 7.661.000 4.009.000
Egenkapital: 2.163.000 1.448.000 3.159.000 3.945.000 5.497.000
Regnskap for  Christian A. Berg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 255.000 200.000 1.925.000 4.400.000 3.400.000
Driftskostnader -77.000 -811.000 -891.000 -1.028.000 -1.012.000
Driftsresultat 178.000 -611.000 1.033.000 3.372.000 2.388.000
Finansinntekter 537.000 8.000 411.000 4.290.000 1.677.000
Finanskostnader -1.107.000 -492.000 0 -56.000
Finans 537.000 -1.099.000 -81.000 4.290.000 1.621.000
Resultat før skatt 715.000 -1.710.000 953.000 7.661.000 4.009.000
Skattekostnad 0 -239.000 -1.213.000 -649.000
Årsresultat 715.000 -1.710.000 714.000 6.448.000 3.360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.391.000 530.000 988.000 1.771.000 756.000
Sum omløpsmidler 1.611.000 992.000 4.130.000 6.579.000 7.615.000
Sum eiendeler 3.002.000 1.522.000 5.118.000 8.350.000 8.371.000
Sum opptjent egenkapital 1.854.000 1.139.000 2.850.000 3.636.000 5.188.000
Sum egenkapital 2.163.000 1.448.000 3.159.000 3.945.000 5.497.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 839.000 74.000 1.959.000 4.405.000 2.873.000
Sum gjeld og egenkapital 3.002.000 1.522.000 5.118.000 8.350.000 8.370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 255.000 200.000 1.925.000 4.400.000 3.400.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 255.000 200.000 1.925.000 4.400.000 3.400.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -690.000 -843.000 -843.000 -920.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -121.000 -48.000 -185.000 -92.000
Driftskostnader -77.000 -811.000 -891.000 -1.028.000 -1.012.000
Driftsresultat 178.000 -611.000 1.033.000 3.372.000 2.388.000
Finansinntekter 537.000 8.000 411.000 4.290.000 1.677.000
Finanskostnader -1.107.000 -492.000 0 -56.000
Finans 537.000 -1.099.000 -81.000 4.290.000 1.621.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 -3.000.000 0
Årsresultat 715.000 -1.710.000 714.000 6.448.000 3.360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.391.000 530.000 988.000 1.771.000 756.000
Sum anleggsmidler 1.391.000 530.000 988.000 1.771.000 756.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 244.000 13.000
Andre fordringer 8.000 50.000 1.660.000 1.387.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.611.000 985.000 4.067.000 4.676.000 6.215.000
Sum omløpsmidler 1.611.000 992.000 4.130.000 6.579.000 7.615.000
Sum eiendeler 3.002.000 1.522.000 5.118.000 8.350.000 8.371.000
Sum opptjent egenkapital 1.854.000 1.139.000 2.850.000 3.636.000 5.188.000
Sum egenkapital 2.163.000 1.448.000 3.159.000 3.945.000 5.497.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 239.000 1.213.000 649.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 121.000 32.000 124.000
Utbytte 0 -1.500.000 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 832.000 74.000 99.000 159.000 2.099.000
Sum kortsiktig gjeld 839.000 74.000 1.959.000 4.405.000 2.873.000
Sum gjeld og egenkapital 3.002.000 1.522.000 5.118.000 8.350.000 8.370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 772.000 918.000 2.171.000 2.174.000 4.742.000
Likviditetsgrad 1 1.9 13.4 2.1 1.5 2.7
Likviditetsgrad 2 1.9 13.4 2.1 1.5 2.7
Soliditet 72.1 95.1 61.7 47.2 65.7
Resultatgrad 69.8 -305.5 53.7 76.6 70.2
Rentedekningsgrad -0.6 2.1 42.6
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.6 1.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 23.8 -39.6 28.2 91.8 48.6
Signatur
25.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex