Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Children At Risk Foundation
Juridisk navn:  Children At Risk Foundation
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48209630
Østre Nesttunvegen 6 Østre Nesttunvegen 6 Fax: 55907291
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977155371
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/6/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.51%
Resultat  
  
-73.89%
Egenkapital  
  
-11.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.802.000 6.013.000 6.611.000 6.602.000 6.880.000
Resultat: -273.000 -157.000 -143.000 -370.000 197.000
Egenkapital: 2.145.000 2.418.000 2.576.000 2.719.000 3.089.000
Regnskap for  Children At Risk Foundation
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.802.000 6.013.000 6.611.000 6.602.000 6.880.000
Driftskostnader -6.092.000 -6.179.000 -6.759.000 -6.995.000 -6.737.000
Driftsresultat -290.000 -167.000 -149.000 -393.000 142.000
Finansinntekter 17.000 10.000 11.000 25.000 57.000
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans 17.000 9.000 6.000 23.000 55.000
Resultat før skatt -273.000 -157.000 -143.000 -370.000 197.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -273.000 -157.000 -143.000 -370.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 808.000 808.000 808.000 808.000 808.000
Sum omløpsmidler 1.614.000 2.459.000 2.100.000 2.115.000 3.660.000
Sum eiendeler 2.422.000 3.267.000 2.908.000 2.923.000 4.468.000
Sum opptjent egenkapital 2.095.000 2.368.000 2.526.000 2.669.000 3.039.000
Sum egenkapital 2.145.000 2.418.000 2.576.000 2.719.000 3.089.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 276.000 848.000 332.000 204.000 1.379.000
Sum gjeld og egenkapital 2.421.000 3.266.000 2.908.000 2.923.000 4.468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 37.000 5.000 22.000 17.000
Andre inntekter 5.802.000 5.976.000 6.606.000 6.580.000 6.863.000
Driftsinntekter 5.802.000 6.013.000 6.611.000 6.602.000 6.880.000
Varekostnad 0 -22.000 -3.000 -14.000 -12.000
Lønninger -1.624.000 -1.804.000 -1.451.000 -1.065.000 -1.337.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.468.000 -4.353.000 -5.305.000 -5.916.000 -5.388.000
Driftskostnader -6.092.000 -6.179.000 -6.759.000 -6.995.000 -6.737.000
Driftsresultat -290.000 -167.000 -149.000 -393.000 142.000
Finansinntekter 17.000 10.000 11.000 25.000 57.000
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans 17.000 9.000 6.000 23.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -273.000 -157.000 -143.000 -370.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 808.000 808.000 808.000 808.000 808.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 808.000 808.000 808.000 808.000 808.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 808.000 808.000 808.000 808.000 808.000
Varebeholdning 9.000 13.000 13.000 13.000 24.000
Kundefordringer 24.000 1.000.000 4.000 0 -3.000
Andre fordringer 0 2.000 3.000 8.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.581.000 1.445.000 2.080.000 2.094.000 3.601.000
Sum omløpsmidler 1.614.000 2.459.000 2.100.000 2.115.000 3.660.000
Sum eiendeler 2.422.000 3.267.000 2.908.000 2.923.000 4.468.000
Sum opptjent egenkapital 2.095.000 2.368.000 2.526.000 2.669.000 3.039.000
Sum egenkapital 2.145.000 2.418.000 2.576.000 2.719.000 3.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 18.000 63.000 3.000 53.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 99.000 93.000 72.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 732.000 176.000 129.000 1.235.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 848.000 332.000 204.000 1.379.000
Sum gjeld og egenkapital 2.421.000 3.266.000 2.908.000 2.923.000 4.468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.338.000 1.611.000 1.768.000 1.911.000 2.281.000
Likviditetsgrad 1 5.8 2.9 6.3 10.4 2.7
Likviditetsgrad 2 5.8 2.9 6.3 10.3 2.7
Soliditet 88.6 7 88.6 9 69.1
Resultatgrad -2.8 -2.3 2.1
Rentedekningsgrad -29.8 -196.5 99.5
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -11.3 -4.8 -4.7 -12.6 4.5
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex