Checkpoint Charlie AS
Juridisk navn:  Checkpoint Charlie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51505090
Lars Hertervigs Gate 5 Nedre Strandgate 14 Fax: 51533570
4005 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 843828922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
83.33%
Resultat  
  
18.75%
Egenkapital  
  
-29.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 88.000 48.000 120.000 154.000 1.127.000
Resultat: -754.000 -928.000 -1.076.000 830.000 1.854.000
Egenkapital: 2.774.000 3.911.000 5.041.000 7.767.000 8.070.000
Regnskap for  Checkpoint Charlie AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 88.000 48.000 120.000 154.000 1.127.000
Driftskostnader 1.261.000 -1.624.000 -101.000 -115.000 -1.195.000
Driftsresultat 1.349.000 -1.576.000 19.000 39.000 -69.000
Finansinntekter 47.000 1.055.000 104.000 791.000 1.968.000
Finanskostnader -2.151.000 -407.000 -1.200.000 0 -45.000
Finans -2.104.000 648.000 -1.096.000 791.000 1.923.000
Resultat før skatt -754.000 -928.000 -1.076.000 830.000 1.854.000
Skattekostnad 17.000 -201.000 -30.000 -33.000 -99.000
Årsresultat -737.000 -1.129.000 -1.106.000 797.000 1.755.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.831.000 4.421.000 4.366.000 5.984.000 5.964.000
Sum omløpsmidler 882.000 1.181.000 2.313.000 2.800.000 3.558.000
Sum eiendeler 3.713.000 5.602.000 6.679.000 8.784.000 9.522.000
Sum opptjent egenkapital 2.674.000 3.811.000 4.941.000 7.667.000 7.970.000
Sum egenkapital 2.774.000 3.911.000 5.041.000 7.767.000 8.070.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 939.000 1.690.000 1.638.000 1.017.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 3.713.000 5.601.000 6.679.000 8.784.000 9.522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 0 -115.000 240.000
Andre inntekter 88.000 41.000 120.000 269.000 886.000
Driftsinntekter 88.000 48.000 120.000 154.000 1.127.000
Varekostnad -85.000 7.000 0 0 -341.000
Lønninger 0 0 0 -83.000
Avskrivning 0 0 -37.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1.346.000 -1.631.000 -101.000 -78.000 -731.000
Driftskostnader 1.261.000 -1.624.000 -101.000 -115.000 -1.195.000
Driftsresultat 1.349.000 -1.576.000 19.000 39.000 -69.000
Finansinntekter 47.000 1.055.000 104.000 791.000 1.968.000
Finanskostnader -2.151.000 -407.000 -1.200.000 0 -45.000
Finans -2.104.000 648.000 -1.096.000 791.000 1.923.000
Konsernbidrag -448.000 0 0 0
Utbytte -400.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat -737.000 -1.129.000 -1.106.000 797.000 1.755.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 30.000 34.000 41.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 37.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.805.000 4.391.000 4.332.000 5.943.000 5.887.000
Sum anleggsmidler 2.831.000 4.421.000 4.366.000 5.984.000 5.964.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 0 150.000 25.000
Andre fordringer 24.000 89.000 8.000 3.000 1.711.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 40.000 522.000 969.000 676.000
Sum omløpsmidler 882.000 1.181.000 2.313.000 2.800.000 3.558.000
Sum eiendeler 3.713.000 5.602.000 6.679.000 8.784.000 9.522.000
Sum opptjent egenkapital 2.674.000 3.811.000 4.941.000 7.667.000 7.970.000
Sum egenkapital 2.774.000 3.911.000 5.041.000 7.767.000 8.070.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 734.000 1.301.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 8.000 22.000 14.000 21.000
Betalbar skatt 71.000 23.000 33.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0 1.000 2.000
Utbytte -400.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 204.000 305.000 473.000 968.000 329.000
Sum kortsiktig gjeld 939.000 1.690.000 1.638.000 1.017.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 3.713.000 5.601.000 6.679.000 8.784.000 9.522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 -509.000 675.000 1.783.000 2.106.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 1.4 2.8 2.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 1.4 2.8 2.5
Soliditet 74.7 69.8 75.5 88.4 84.8
Resultatgrad 1.533.0 -3283.3 15.8 25.3 -6.1
Rentedekningsgrad 0.6 -3.9 0 -1.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 37.6 -9.3 1.8 9.4 19.9
Signatur
02.07.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex