Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Carte Blanche AS
Juridisk navn:  Carte Blanche AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55308680
Nøstegaten 119 Nøstegaten 119 Fax: 55308681
5011 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 957214479
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 2/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.55%
Resultat  
  
7604%
Egenkapital  
  
44.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 45.739.000 42.929.000 41.673.000 41.259.000 40.065.000
Resultat: 3.852.000 50.000 79.000 -528.000 476.000
Egenkapital: 12.474.000 8.622.000 8.571.000 8.493.000 9.021.000
Regnskap for  Carte Blanche AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 45.739.000 42.929.000 41.673.000 41.259.000 40.065.000
Driftskostnader -42.243.000 -43.162.000 -41.903.000 -41.944.000 -39.708.000
Driftsresultat 3.496.000 -233.000 -229.000 -686.000 357.000
Finansinntekter 374.000 298.000 329.000 173.000 122.000
Finanskostnader -17.000 -15.000 -21.000 -15.000 -3.000
Finans 357.000 283.000 308.000 158.000 119.000
Resultat før skatt 3.852.000 50.000 79.000 -528.000 476.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.852.000 50.000 79.000 -528.000 476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.699.000 4.171.000 4.386.000 3.676.000 4.056.000
Sum omløpsmidler 28.747.000 23.091.000 19.748.000 18.730.000 18.195.000
Sum eiendeler 32.446.000 27.262.000 24.134.000 22.406.000 22.251.000
Sum opptjent egenkapital 12.374.000 8.522.000 8.471.000 8.393.000 8.921.000
Sum egenkapital 12.474.000 8.622.000 8.571.000 8.493.000 9.021.000
Sum langsiktig gjeld 12.968.000 12.254.000 8.954.000 8.144.000 7.128.000
Sum kortsiktig gjeld 7.004.000 6.386.000 6.609.000 5.769.000 6.103.000
Sum gjeld og egenkapital 32.446.000 27.262.000 24.134.000 22.406.000 22.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.434.000 794.000 1.701.000 2.338.000 1.548.000
Andre inntekter 43.305.000 42.135.000 39.972.000 38.921.000 38.517.000
Driftsinntekter 45.739.000 42.929.000 41.673.000 41.259.000 40.065.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -27.213.000 -29.217.000 -26.968.000 -26.491.000 -23.538.000
Avskrivning -1.038.000 -1.109.000 -1.069.000 -1.035.000 -1.080.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.992.000 -12.836.000 -13.866.000 -14.418.000 -15.090.000
Driftskostnader -42.243.000 -43.162.000 -41.903.000 -41.944.000 -39.708.000
Driftsresultat 3.496.000 -233.000 -229.000 -686.000 357.000
Finansinntekter 374.000 298.000 329.000 173.000 122.000
Finanskostnader -17.000 -15.000 -21.000 -15.000 -3.000
Finans 357.000 283.000 308.000 158.000 119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.852.000 50.000 79.000 -528.000 476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.631.000 3.778.000 3.994.000 3.283.000 3.664.000
Sum varige driftsmidler 3.631.000 3.778.000 3.994.000 3.283.000 3.664.000
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 393.000 393.000 393.000 393.000
Sum anleggsmidler 3.699.000 4.171.000 4.386.000 3.676.000 4.056.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 223.000 23.000 317.000 361.000 509.000
Andre fordringer 908.000 788.000 1.936.000 627.000 818.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 27.616.000 22.279.000 17.495.000 17.742.000 16.868.000
Sum omløpsmidler 28.747.000 23.091.000 19.748.000 18.730.000 18.195.000
Sum eiendeler 32.446.000 27.262.000 24.134.000 22.406.000 22.251.000
Sum opptjent egenkapital 12.374.000 8.522.000 8.471.000 8.393.000 8.921.000
Sum egenkapital 12.474.000 8.622.000 8.571.000 8.493.000 9.021.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.968.000 12.254.000 8.954.000 8.144.000 7.128.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.968.000 12.254.000 8.954.000 8.144.000 7.128.000
Leverandørgjeld 1.439.000 1.650.000 2.414.000 1.118.000 1.714.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.090.000 1.688.000 1.548.000 1.843.000 1.834.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.475.000 3.049.000 2.647.000 2.809.000 2.556.000
Sum kortsiktig gjeld 7.004.000 6.386.000 6.609.000 5.769.000 6.103.000
Sum gjeld og egenkapital 32.446.000 27.262.000 24.134.000 22.406.000 22.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.743.000 16.705.000 13.139.000 12.961.000 12.092.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.6 3 3.2 3
Likviditetsgrad 2 4.1 3.6 3 3.2 3
Soliditet 38.4 31.6 35.5 37.9 40.5
Resultatgrad 7.6 -0.5 -0.5 -1.7 0.9
Rentedekningsgrad 205.6 -15.5 -10.9 -45.7 1
Gjeldsgrad 1.6 2.2 1.8 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 11.9 0.2 0.4 -2.3 2.2
Signatur
09.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex