Caprino Filmsenter AS
Juridisk navn:  Caprino Filmsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67108160
Mario Caprinos Vei 3 Mario Caprinos Vei 3 Fax: 67539130
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 910991272
Aksjekapital: 1.326.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Stabekk Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.84%
Resultat  
  
-47.81%
Egenkapital  
  
5.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.423.000 1.596.000 1.089.000 2.102.000 1.907.000
Resultat: 298.000 571.000 -3.166.000 -3.091.000 -1.621.000
Egenkapital: -4.875.000 -5.174.000 -5.744.000 -2.578.000 513.000
Regnskap for  Caprino Filmsenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.423.000 1.596.000 1.089.000 2.102.000 1.907.000
Driftskostnader -1.098.000 -994.000 -4.185.000 -5.167.000 -3.526.000
Driftsresultat 324.000 602.000 -3.096.000 -3.065.000 -1.619.000
Finansinntekter 17.000 58.000 34.000 29.000 20.000
Finanskostnader -43.000 -89.000 -104.000 -55.000 -22.000
Finans -26.000 -31.000 -70.000 -26.000 -2.000
Resultat før skatt 298.000 571.000 -3.166.000 -3.091.000 -1.621.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 298.000 571.000 -3.166.000 -3.091.000 -1.621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 172.000 176.000 162.000 164.000
Sum omløpsmidler 2.312.000 2.702.000 1.347.000 7.997.000 5.143.000
Sum eiendeler 2.481.000 2.874.000 1.523.000 8.159.000 5.307.000
Sum opptjent egenkapital -6.201.000 -6.500.000 -7.070.000 -3.904.000 -813.000
Sum egenkapital -4.875.000 -5.174.000 -5.744.000 -2.578.000 513.000
Sum langsiktig gjeld 5.988.000 6.267.000 6.434.000 1.088.000 1.095.000
Sum kortsiktig gjeld 1.367.000 1.781.000 834.000 9.650.000 3.699.000
Sum gjeld og egenkapital 2.480.000 2.874.000 1.524.000 8.160.000 5.307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.394.000 1.596.000 1.089.000 2.102.000 1.907.000
Andre inntekter 29.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.423.000 1.596.000 1.089.000 2.102.000 1.907.000
Varekostnad -149.000 -248.000 -224.000 -358.000 -351.000
Lønninger -160.000 -217.000 -233.000 -257.000 -272.000
Avskrivning -3.000 -4.000 -5.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -786.000 -525.000 -3.723.000 -4.550.000 -2.901.000
Driftskostnader -1.098.000 -994.000 -4.185.000 -5.167.000 -3.526.000
Driftsresultat 324.000 602.000 -3.096.000 -3.065.000 -1.619.000
Finansinntekter 17.000 58.000 34.000 29.000 20.000
Finanskostnader -43.000 -89.000 -104.000 -55.000 -22.000
Finans -26.000 -31.000 -70.000 -26.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 298.000 571.000 -3.166.000 -3.091.000 -1.621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 169.000 172.000 176.000 162.000 164.000
Sum varige driftsmidler 169.000 172.000 176.000 162.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 169.000 172.000 176.000 162.000 164.000
Varebeholdning 337.000 334.000 355.000 364.000 563.000
Kundefordringer 78.000 115.000 47.000 354.000 749.000
Andre fordringer 687.000 26.000 47.000 49.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.209.000 2.227.000 898.000 7.229.000 3.815.000
Sum omløpsmidler 2.312.000 2.702.000 1.347.000 7.997.000 5.143.000
Sum eiendeler 2.481.000 2.874.000 1.523.000 8.159.000 5.307.000
Sum opptjent egenkapital -6.201.000 -6.500.000 -7.070.000 -3.904.000 -813.000
Sum egenkapital -4.875.000 -5.174.000 -5.744.000 -2.578.000 513.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.988.000 6.267.000 6.434.000 1.088.000 1.095.000
Leverandørgjeld 371.000 220.000 19.000 147.000 321.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 217.000 21.000 14.000 194.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 990.000 1.344.000 794.000 9.488.000 3.184.000
Sum kortsiktig gjeld 1.367.000 1.781.000 834.000 9.650.000 3.699.000
Sum gjeld og egenkapital 2.480.000 2.874.000 1.524.000 8.160.000 5.307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 945.000 921.000 513.000 -1.653.000 1.444.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.6 0.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 0.8 1.2
Soliditet -196.6 -180.0 -376.9 -31.6 9.7
Resultatgrad 22.8 37.7 -284.3 -145.8 -84.9
Rentedekningsgrad 7.5 6.8 -29.8 -55.7 -73.6
Gjeldsgrad -1.5 -1.6 -1.3 -4.2 9.3
Total kapitalrentabilitet 13.8 23.0 -200.9 -37.2 -30.1
Signatur
15.12.2010
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
15.12.2010
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex