Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Camphill Landsbystiftelse I Norge
Juridisk navn:  Camphill Landsbystiftelse I Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32110088
Malvikvegen 1333 Malvikvegen 1333 Fax: 21697775
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 954475492
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 253
Etableringsdato: 5/1/1966 1
Foretakstype: STI
Tidligere navn: camphill landsbystiftelsen i norge
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.21%
Resultat  
  
-198.41%
Egenkapital  
  
-4.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 153.711.000 148.924.000 145.349.000 132.573.000 127.466.000
Resultat: -6.234.000 6.335.000 6.471.000 6.559.000 5.550.000
Egenkapital: 126.783.000 132.978.000 126.643.000 129.769.000 133.860.000
Regnskap for  Camphill Landsbystiftelse I Norge
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 153.711.000 148.924.000 145.349.000 132.573.000 127.466.000
Driftskostnader -159.439.000 -142.299.000 -138.346.000 -125.374.000 -121.357.000
Driftsresultat -5.729.000 6.625.000 7.002.000 7.198.000 6.110.000
Finansinntekter 345.000 643.000 341.000 325.000 281.000
Finanskostnader -850.000 -932.000 -871.000 -965.000 -840.000
Finans -505.000 -289.000 -530.000 -640.000 -559.000
Resultat før skatt -6.234.000 6.335.000 6.471.000 6.559.000 5.550.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -6.234.000 6.335.000 6.471.000 6.559.000 5.550.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.091.000 174.705.000 168.815.000 164.734.000 163.889.000
Sum omløpsmidler 60.638.000 55.045.000 54.834.000 56.749.000 52.478.000
Sum eiendeler 236.729.000 229.750.000 223.649.000 221.483.000 216.367.000
Sum opptjent egenkapital 126.583.000 132.778.000 126.443.000 129.569.000 133.660.000
Sum egenkapital 126.783.000 132.978.000 126.643.000 129.769.000 133.860.000
Sum langsiktig gjeld 85.585.000 74.325.000 74.483.000 70.496.000 62.789.000
Sum kortsiktig gjeld 24.361.000 22.446.000 22.522.000 21.218.000 19.718.000
Sum gjeld og egenkapital 236.729.000 229.749.000 223.648.000 221.483.000 216.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.199.000 120.976.000 115.792.000 123.021.000 118.088.000
Andre inntekter 28.512.000 27.948.000 29.556.000 9.552.000 9.378.000
Driftsinntekter 153.711.000 148.924.000 145.349.000 132.573.000 127.466.000
Varekostnad -6.994.000 -6.908.000 -7.374.000 -10.882.000 -10.382.000
Lønninger -99.874.000 -83.147.000 -78.813.000 -68.926.000 -65.089.000
Avskrivning -9.476.000 -8.836.000 -8.631.000 -8.278.000 -7.616.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.095.000 -43.408.000 -43.528.000 -37.288.000 -38.270.000
Driftskostnader -159.439.000 -142.299.000 -138.346.000 -125.374.000 -121.357.000
Driftsresultat -5.729.000 6.625.000 7.002.000 7.198.000 6.110.000
Finansinntekter 345.000 643.000 341.000 325.000 281.000
Finanskostnader -850.000 -932.000 -871.000 -965.000 -840.000
Finans -505.000 -289.000 -530.000 -640.000 -559.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.234.000 6.335.000 6.471.000 6.559.000 5.550.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 168.543.000 166.333.000 161.208.000 156.522.000 156.223.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.772.000 7.762.000 7.225.000 7.801.000 7.025.000
Sum varige driftsmidler 175.315.000 174.095.000 168.434.000 164.323.000 163.248.000
Sum finansielle anleggsmidler 776.000 609.000 381.000 411.000 641.000
Sum anleggsmidler 176.091.000 174.705.000 168.815.000 164.734.000 163.889.000
Varebeholdning 1.710.000 1.645.000 1.839.000 1.627.000 1.492.000
Kundefordringer 2.501.000 1.224.000 4.141.000 2.269.000 2.294.000
Andre fordringer 4.822.000 5.689.000 8.475.000 2.045.000 2.399.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 51.605.000 46.487.000 40.378.000 50.808.000 46.293.000
Sum omløpsmidler 60.638.000 55.045.000 54.834.000 56.749.000 52.478.000
Sum eiendeler 236.729.000 229.750.000 223.649.000 221.483.000 216.367.000
Sum opptjent egenkapital 126.583.000 132.778.000 126.443.000 129.569.000 133.660.000
Sum egenkapital 126.783.000 132.978.000 126.643.000 129.769.000 133.860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 63.494.000 49.865.000 51.124.000 42.818.000 33.227.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.585.000 74.325.000 74.483.000 70.496.000 62.789.000
Leverandørgjeld 4.753.000 5.758.000 5.220.000 3.772.000 2.567.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.784.000 4.897.000 4.664.000 3.088.000 3.355.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.824.000 11.791.000 12.638.000 14.358.000 13.796.000
Sum kortsiktig gjeld 24.361.000 22.446.000 22.522.000 21.218.000 19.718.000
Sum gjeld og egenkapital 236.729.000 229.749.000 223.648.000 221.483.000 216.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.277.000 32.599.000 32.312.000 35.531.000 32.760.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.5 2.4 2.7 2.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6
Soliditet 53.6 57.9 56.6 58.6 61.9
Resultatgrad -3.7 4.4 4.8 5.4 4.8
Rentedekningsgrad -6.7 7.1 8 7.5 7.3
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.3 3.2 3.3 3.4 3
Signatur
15.12.2021
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.12.2021
Prokura hver for seg
Schmeding Hanna
Prokura hver for seg
Khachatryan Ruben
Prokura hver for seg
Balavoine Bruckner Corinna Ma
Prokura hver for seg
Böhm Sven Carsten
Prokura hver for seg
Keller Karin
Prokura hver for seg
Linden Theodora Van Der
Prokura hver for seg
Kumar Anuj
Prokura hver for seg
Hammer Henrik Andreas
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex