Camp Vierli As
Juridisk navn:  Camp Vierli As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35072300
Rjukanvegen 1066 Vierli Austbø Fax: 35073106
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 988760285
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 10/3/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
45.08%
Resultat  
  
1745%
Egenkapital  
  
-62.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 840.000 579.000 651.000 659.000 511.000
Resultat: 329.000 -20.000 20.000 69.000 -96.000
Egenkapital: 1.680.000 4.423.000 4.439.000 4.380.000 4.281.000
Regnskap for  Camp Vierli As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 840.000 579.000 651.000 659.000 511.000
Driftskostnader -529.000 -567.000 -611.000 -570.000 -573.000
Driftsresultat 311.000 12.000 40.000 89.000 -62.000
Finansinntekter 18.000 0 9.000 10.000 10.000
Finanskostnader -32.000 -29.000 -29.000 -43.000
Finans 18.000 -32.000 -20.000 -19.000 -33.000
Resultat før skatt 329.000 -20.000 20.000 69.000 -96.000
Skattekostnad -72.000 4.000 39.000 30.000 71.000
Årsresultat 257.000 -16.000 59.000 99.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.065.000 5.399.000 5.746.000 5.860.000 6.155.000
Sum omløpsmidler 3.606.000 859.000 635.000 440.000 375.000
Sum eiendeler 5.671.000 6.258.000 6.381.000 6.300.000 6.530.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 143.000 158.000 99.000 0
Sum egenkapital 1.680.000 4.423.000 4.439.000 4.380.000 4.281.000
Sum langsiktig gjeld 699.000 1.613.000 1.640.000 1.725.000 2.100.000
Sum kortsiktig gjeld 3.292.000 222.000 302.000 195.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 5.671.000 6.259.000 6.381.000 6.300.000 6.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 360.000 579.000 651.000 659.000 511.000
Andre inntekter 480.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 840.000 579.000 651.000 659.000 511.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -314.000 -347.000 -414.000 -338.000 -346.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -215.000 -220.000 -197.000 -232.000 -227.000
Driftskostnader -529.000 -567.000 -611.000 -570.000 -573.000
Driftsresultat 311.000 12.000 40.000 89.000 -62.000
Finansinntekter 18.000 0 9.000 10.000 10.000
Finanskostnader -32.000 -29.000 -29.000 -43.000
Finans 18.000 -32.000 -20.000 -19.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 257.000 -16.000 59.000 99.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 537.000 4.931.000 5.173.000 5.187.000 5.378.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 440.000 545.000 645.000 748.000
Sum varige driftsmidler 537.000 5.371.000 5.718.000 5.832.000 6.126.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.529.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Sum anleggsmidler 2.065.000 5.399.000 5.746.000 5.860.000 6.155.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 84.000 65.000 69.000 0
Andre fordringer 565.000 63.000 0 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.569.000 209.000 508.000 370.000 337.000
Sum omløpsmidler 3.606.000 859.000 635.000 440.000 375.000
Sum eiendeler 5.671.000 6.258.000 6.381.000 6.300.000 6.530.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 143.000 158.000 99.000 0
Sum egenkapital 1.680.000 4.423.000 4.439.000 4.380.000 4.281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 699.000 827.000 885.000 999.000 1.103.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 699.000 1.613.000 1.640.000 1.725.000 2.100.000
Leverandørgjeld 18.000 71.000 146.000 40.000 55.000
Betalbar skatt 178.000 93.000 113.000 78.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 17.000 2.000 7.000 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.083.000 41.000 41.000 69.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 3.292.000 222.000 302.000 195.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 5.671.000 6.259.000 6.381.000 6.300.000 6.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 314.000 637.000 333.000 245.000 227.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3.9 2.1 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 1.1 3.9 2.1 2.3 2.5
Soliditet 29.6 70.7 69.6 69.5 65.6
Resultatgrad 37.0 2.1 6.1 13.5 -12.1
Rentedekningsgrad 0.4 1.4 3.1 -1.4
Gjeldsgrad 2.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.8 0.2 0.8 1.6 -0.8
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex