Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Camp Troll As
Juridisk navn:  Camp Troll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
co/Roger Bræck Ullsfjordveien 927 co/Roger Bræck Ullsfjordveien 927 Fax:
9064 Svensby 9064 Svensby
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 921174268
Aksjekapital: 645.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/1/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Johnny Hansen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.06%
Resultat  
  
-26.64%
Egenkapital  
  
-114.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 302.000 630.000 411.000 0
Resultat: -290.000 -229.000 -340.000 -3.000
Egenkapital: -29.000 197.000 -222.000 42.000
Regnskap for  Camp Troll As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 302.000 630.000 411.000 0
Driftskostnader -486.000 -735.000 -615.000 -3.000
Driftsresultat -184.000 -106.000 -204.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -106.000 -123.000 -136.000 0
Finans -106.000 -123.000 -135.000 0
Resultat før skatt -290.000 -229.000 -340.000 -3.000
Skattekostnad 64.000 48.000 75.000 1.000
Årsresultat -226.000 -181.000 -264.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.349.000 2.620.000 2.793.000 379.000
Sum omløpsmidler 293.000 67.000 347.000 157.000
Sum eiendeler 2.642.000 2.687.000 3.140.000 536.000
Sum opptjent egenkapital -674.000 -448.000 -267.000 -3.000
Sum egenkapital -29.000 197.000 -222.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 2.041.000 1.952.000 2.257.000 0
Sum kortsiktig gjeld 631.000 538.000 1.104.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 2.643.000 2.687.000 3.139.000 535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.000 466.000 213.000 0
Andre inntekter 156.000 163.000 198.000 0
Driftsinntekter 302.000 630.000 411.000 0
Varekostnad -39.000 -40.000 -18.000 0
Lønninger -162.000 -122.000 0
Avskrivning -335.000 -335.000 -238.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -112.000 -198.000 -237.000 -3.000
Driftskostnader -486.000 -735.000 -615.000 -3.000
Driftsresultat -184.000 -106.000 -204.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -106.000 -123.000 -136.000 0
Finans -106.000 -123.000 -135.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -226.000 -181.000 -264.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 188.000 124.000 76.000 1.000
Fast eiendom 1.585.000 1.655.000 1.609.000 378.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 576.000 842.000 1.108.000 0
Sum varige driftsmidler 2.161.000 2.497.000 2.717.000 378.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.349.000 2.620.000 2.793.000 379.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 89.000 146.000 0
Andre fordringer 30.000 36.000 0 95.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 174.000 31.000 201.000 62.000
Sum omløpsmidler 293.000 67.000 347.000 157.000
Sum eiendeler 2.642.000 2.687.000 3.140.000 536.000
Sum opptjent egenkapital -674.000 -448.000 -267.000 -3.000
Sum egenkapital -29.000 197.000 -222.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 224.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.041.000 1.952.000 2.257.000 0
Leverandørgjeld 73.000 172.000 121.000 89.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -5.000 -8.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 559.000 340.000 768.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 538.000 1.104.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 2.643.000 2.687.000 3.139.000 535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -338.000 -471.000 -757.000 -336.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.1 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1 0.3 0.3
Soliditet -1.1 7.3 -7.1 7.9
Resultatgrad -60.9 -16.8 -49.6
Rentedekningsgrad -1.7 -0.9 -1.5
Gjeldsgrad -92.1 12.6 -15.1 11.7
Total kapitalrentabilitet -7.0 -3.9 -6.5 -0.6
Signatur
30.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex