Camp Supply International AS
Juridisk navn:  Camp Supply International AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35598160
Strømtangvegen 15D Strømtangvegen 15D Fax: 35598161
3950 Brevik 3950 Brevik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 882722252
Aksjekapital: 22.768.878 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10/1/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.01%
Resultat  
  
-87.43%
Egenkapital  
  
5.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 44.512.000 58.579.000 39.060.000 35.817.000 41.591.000
Resultat: 170.000 1.352.000 -10.403.000 -3.609.000 -2.320.000
Egenkapital: 15.722.000 14.968.000 13.491.000 3.963.000 7.078.000
Regnskap for  Camp Supply International AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 44.512.000 58.579.000 39.060.000 35.817.000 41.591.000
Driftskostnader -46.637.000 -57.835.000 -49.373.000 -38.009.000 -42.678.000
Driftsresultat -2.124.000 744.000 -10.313.000 -2.192.000 -1.086.000
Finansinntekter 2.847.000 2.000.000 1.009.000 1.000 1.000
Finanskostnader -553.000 -1.392.000 -1.099.000 -1.418.000 -1.235.000
Finans 2.294.000 608.000 -90.000 -1.417.000 -1.234.000
Resultat før skatt 170.000 1.352.000 -10.403.000 -3.609.000 -2.320.000
Skattekostnad 584.000 125.000 2.505.000 493.000 259.000
Årsresultat 754.000 1.477.000 -7.898.000 -3.115.000 -2.061.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.516.000 32.453.000 32.414.000 30.711.000 30.720.000
Sum omløpsmidler 25.976.000 13.974.000 24.354.000 42.548.000 26.384.000
Sum eiendeler 61.492.000 46.427.000 56.768.000 73.259.000 57.104.000
Sum opptjent egenkapital -27.955.000 -28.709.000 -30.186.000 -28.728.000 -25.613.000
Sum egenkapital 15.722.000 14.968.000 13.491.000 3.963.000 7.078.000
Sum langsiktig gjeld 9.400.000 13.001.000 14.834.000 16.701.000 17.800.000
Sum kortsiktig gjeld 36.369.000 18.458.000 28.443.000 52.596.000 32.226.000
Sum gjeld og egenkapital 61.491.000 46.427.000 56.768.000 73.260.000 57.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.462.000 58.579.000 39.060.000 35.817.000 41.591.000
Andre inntekter 50.000 0 0 0
Driftsinntekter 44.512.000 58.579.000 39.060.000 35.817.000 41.591.000
Varekostnad -32.285.000 -45.294.000 -36.210.000 -26.920.000 -30.408.000
Lønninger -10.059.000 -8.725.000 -8.421.000 -6.280.000 -6.048.000
Avskrivning -262.000 -114.000 -59.000 -391.000 -1.546.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.031.000 -3.702.000 -4.683.000 -4.418.000 -4.676.000
Driftskostnader -46.637.000 -57.835.000 -49.373.000 -38.009.000 -42.678.000
Driftsresultat -2.124.000 744.000 -10.313.000 -2.192.000 -1.086.000
Finansinntekter 2.847.000 2.000.000 1.009.000 1.000 1.000
Finanskostnader -553.000 -1.392.000 -1.099.000 -1.418.000 -1.235.000
Finans 2.294.000 608.000 -90.000 -1.417.000 -1.234.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 754.000 1.477.000 -7.898.000 -3.115.000 -2.061.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.002.000 9.918.000 9.793.000 8.368.000 8.235.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 436.000 382.000 409.000 0 31.000
Sum varige driftsmidler 436.000 382.000 409.000 0 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.078.000 22.153.000 22.212.000 22.343.000 22.454.000
Sum anleggsmidler 35.516.000 32.453.000 32.414.000 30.711.000 30.720.000
Varebeholdning 2.497.000 2.424.000 2.943.000 1.856.000 2.046.000
Kundefordringer 15.696.000 6.662.000 13.120.000 31.620.000 18.605.000
Andre fordringer 852.000 571.000 1.605.000 323.000 332.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 531.000 1.146.000 429.000 4.000 242.000
Sum omløpsmidler 25.976.000 13.974.000 24.354.000 42.548.000 26.384.000
Sum eiendeler 61.492.000 46.427.000 56.768.000 73.259.000 57.104.000
Sum opptjent egenkapital -27.955.000 -28.709.000 -30.186.000 -28.728.000 -25.613.000
Sum egenkapital 15.722.000 14.968.000 13.491.000 3.963.000 7.078.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.412.000 4.031.000 5.316.000 3.533.000 3.992.000
Sum langsiktig gjeld 9.400.000 13.001.000 14.834.000 16.701.000 17.800.000
Leverandørgjeld 6.246.000 1.653.000 6.867.000 996.000 6.432.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 869.000 800.000 627.000 376.000 1.821.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.842.000 11.974.000 15.634.000 47.690.000 19.981.000
Sum kortsiktig gjeld 36.369.000 18.458.000 28.443.000 52.596.000 32.226.000
Sum gjeld og egenkapital 61.491.000 46.427.000 56.768.000 73.260.000 57.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.393.000 -4.484.000 -4.089.000 -10.048.000 -5.842.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
Soliditet 25.6 32.2 23.8 5.4 12.4
Resultatgrad -4.8 1.3 -26.4 -6.1 -2.6
Rentedekningsgrad -3.8 0.5 -9.4 -1.5 -0.9
Gjeldsgrad 2.9 2.1 3.2 17.5 7.1
Total kapitalrentabilitet 1.2 5.9 -16.4 - -1.9
Signatur
26.12.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
Prokura
Steen-Hansen Fred Atle
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex