Camp Scandinavia AS
Juridisk navn:  Camp Scandinavia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23233120
Olav Brunborgs vei 6 Olav Brunborgs vei 6 Fax: 23233121
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 857270312
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/5/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.39%
Resultat  
  
178.59%
Egenkapital  
  
5.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.566.000 7.115.000 7.593.000 6.427.000 6.281.000
Resultat: 950.000 341.000 367.000 307.000 300.000
Egenkapital: 668.000 632.000 557.000 478.000 445.000
Regnskap for  Camp Scandinavia AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.566.000 7.115.000 7.593.000 6.427.000 6.281.000
Driftskostnader -7.616.000 -6.777.000 -7.232.000 -6.121.000 -5.982.000
Driftsresultat 949.000 339.000 361.000 306.000 299.000
Finansinntekter 2.000 2.000 6.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 6.000 1.000 0
Resultat før skatt 950.000 341.000 367.000 307.000 300.000
Skattekostnad -214.000 -66.000 -89.000 -74.000 -73.000
Årsresultat 735.000 275.000 279.000 234.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 20.000 40.000 59.000
Sum omløpsmidler 4.646.000 2.713.000 3.019.000 2.552.000 2.307.000
Sum eiendeler 4.646.000 2.713.000 3.039.000 2.592.000 2.366.000
Sum opptjent egenkapital 418.000 382.000 307.000 228.000 195.000
Sum egenkapital 668.000 632.000 557.000 478.000 445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.978.000 2.081.000 2.482.000 2.113.000 1.922.000
Sum gjeld og egenkapital 4.646.000 2.713.000 3.039.000 2.591.000 2.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.566.000 7.115.000 7.593.000 6.427.000 6.281.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.566.000 7.115.000 7.593.000 6.427.000 6.281.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -4.632.000 -4.087.000 -4.265.000 -3.408.000 -3.449.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.984.000 -2.670.000 -2.947.000 -2.693.000 -2.513.000
Driftskostnader -7.616.000 -6.777.000 -7.232.000 -6.121.000 -5.982.000
Driftsresultat 949.000 339.000 361.000 306.000 299.000
Finansinntekter 2.000 2.000 6.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 6.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 735.000 275.000 279.000 234.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 20.000 40.000 59.000
Sum varige driftsmidler 0 20.000 40.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 20.000 40.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 3.751.000 916.000 1.873.000 1.743.000 1.202.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 895.000 1.797.000 1.146.000 809.000 1.105.000
Sum omløpsmidler 4.646.000 2.713.000 3.019.000 2.552.000 2.307.000
Sum eiendeler 4.646.000 2.713.000 3.039.000 2.592.000 2.366.000
Sum opptjent egenkapital 418.000 382.000 307.000 228.000 195.000
Sum egenkapital 668.000 632.000 557.000 478.000 445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 220.000 157.000 406.000 338.000 141.000
Betalbar skatt 214.000 66.000 89.000 74.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 2.190.000 1.071.000 1.114.000 940.000 958.000
Utbytte -700.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.354.000 787.000 874.000 762.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 3.978.000 2.081.000 2.482.000 2.113.000 1.922.000
Sum gjeld og egenkapital 4.646.000 2.713.000 3.039.000 2.591.000 2.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 668.000 632.000 537.000 439.000 385.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
Soliditet 14.4 23.3 18.3 18.4 18.8
Resultatgrad 11.1 4.8 4.8 4.8 4.8
Rentedekningsgrad 949.0
Gjeldsgrad 6.0 3.3 4.5 4.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 20.5 12.6 12.1 11.8 12.6
Signatur
02.09.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex