Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Camp Myrvold As
Juridisk navn:  Camp Myrvold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sigurd Hoels vei 17 Sigurd Hoels vei 17 Fax:
0655 Oslo 655 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918366407
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Opp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.62%
Resultat  
  
27.1%
Egenkapital  
  
75.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.781.000 4.614.000 3.821.000 2.979.000 2.081.000
Resultat: 5.047.000 3.971.000 2.908.000 2.417.000 580.000
Egenkapital: 10.395.000 5.919.000 3.042.000 1.094.000 470.000
Regnskap for  Camp Myrvold As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.781.000 4.614.000 3.821.000 2.979.000 2.081.000
Driftskostnader -2.186.000 -1.245.000 -883.000 -395.000 -1.501.000
Driftsresultat 2.595.000 3.370.000 2.939.000 2.584.000 579.000
Finansinntekter 2.545.000 601.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -93.000 -32.000 -168.000 0
Finans 2.452.000 601.000 -31.000 -167.000 1.000
Resultat før skatt 5.047.000 3.971.000 2.908.000 2.417.000 580.000
Skattekostnad -572.000 -744.000 -641.000 -556.000 -140.000
Årsresultat 4.475.000 3.227.000 2.267.000 1.861.000 440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 384.000 310.000 2.792.000 0 0
Sum omløpsmidler 12.858.000 6.845.000 1.348.000 2.843.000 1.189.000
Sum eiendeler 13.242.000 7.155.000 4.140.000 2.843.000 1.189.000
Sum opptjent egenkapital 10.365.000 5.889.000 3.012.000 1.064.000 440.000
Sum egenkapital 10.395.000 5.919.000 3.042.000 1.094.000 470.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.848.000 1.236.000 1.099.000 1.748.000 719.000
Sum gjeld og egenkapital 13.243.000 7.155.000 4.141.000 2.843.000 1.189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.781.000 4.604.000 3.821.000 2.979.000 2.081.000
Andre inntekter 1.000 11.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.781.000 4.614.000 3.821.000 2.979.000 2.081.000
Varekostnad -1.610.000 -1.091.000 -713.000 -324.000 -163.000
Lønninger -481.000 -25.000 -18.000 -7.000 -1.303.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -129.000 -152.000 -64.000 -35.000
Driftskostnader -2.186.000 -1.245.000 -883.000 -395.000 -1.501.000
Driftsresultat 2.595.000 3.370.000 2.939.000 2.584.000 579.000
Finansinntekter 2.545.000 601.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -93.000 -32.000 -168.000 0
Finans 2.452.000 601.000 -31.000 -167.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -350.000 0 -797.000 0
Årsresultat 4.475.000 3.227.000 2.267.000 1.861.000 440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 384.000 310.000 2.792.000 0 0
Sum anleggsmidler 384.000 310.000 2.792.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 220.000 518.000 402.000 322.000 107.000
Andre fordringer 25.000 66.000 319.000 910.000 7.000
Sum investeringer 11.643.000 5.773.000 0 0 0
Kasse, bank 970.000 489.000 627.000 1.610.000 1.075.000
Sum omløpsmidler 12.858.000 6.845.000 1.348.000 2.843.000 1.189.000
Sum eiendeler 13.242.000 7.155.000 4.140.000 2.843.000 1.189.000
Sum opptjent egenkapital 10.365.000 5.889.000 3.012.000 1.064.000 440.000
Sum egenkapital 10.395.000 5.919.000 3.042.000 1.094.000 470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Leverandørgjeld 18.000 1.000 1.000 5.000 16.000
Betalbar skatt 572.000 743.000 642.000 695.000 140.000
Skyldig offentlige avgifter 182.000 2.000 0 0 421.000
Utbytte -350.000 0 -797.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.075.000 140.000 137.000 250.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 2.848.000 1.236.000 1.099.000 1.748.000 719.000
Sum gjeld og egenkapital 13.243.000 7.155.000 4.141.000 2.843.000 1.189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.010.000 5.609.000 249.000 1.095.000 470.000
Likviditetsgrad 1 4.5 5.5 1.2 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 4.5 5.5 1.2 1.6 1.7
Soliditet 78.5 82.7 73.5 38.5 39.5
Resultatgrad 54.3 73.0 76.9 86.7 27.8
Rentedekningsgrad 27.9 91.8 15.4
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 38.8 55.5 7 90.9 48.8
Signatur
09.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex