Camp Lyngdal As
Juridisk navn:  Camp Lyngdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38346132
Stamsøyveien 1 Kvavik Fax: 38345330
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 956426421
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/5/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.3%
Resultat  
  
-81.3%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.837.000 6.917.000 5.054.000 6.151.000 4.847.000
Resultat: 254.000 1.358.000 -643.000 434.000 939.000
Egenkapital: 2.611.000 2.611.000 1.707.000 2.070.000 1.721.000
Regnskap for  Camp Lyngdal As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.837.000 6.917.000 5.054.000 6.151.000 4.847.000
Driftskostnader -6.811.000 -4.937.000 -5.187.000 -5.394.000 -3.755.000
Driftsresultat 1.026.000 1.981.000 -134.000 758.000 1.092.000
Finansinntekter 153.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -925.000 -626.000 -511.000 -325.000 -154.000
Finans -772.000 -624.000 -510.000 -324.000 -153.000
Resultat før skatt 254.000 1.358.000 -643.000 434.000 939.000
Skattekostnad -103.000 -302.000 136.000 -85.000 -224.000
Årsresultat 150.000 1.055.000 -507.000 349.000 715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.973.000 20.184.000 14.820.000 11.682.000 8.592.000
Sum omløpsmidler 1.798.000 1.443.000 4.930.000 1.252.000 851.000
Sum eiendeler 21.771.000 21.627.000 19.750.000 12.934.000 9.443.000
Sum opptjent egenkapital 2.111.000 2.111.000 1.207.000 1.570.000 1.221.000
Sum egenkapital 2.611.000 2.611.000 1.707.000 2.070.000 1.721.000
Sum langsiktig gjeld 18.215.000 18.201.000 16.400.000 10.011.000 6.029.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 816.000 1.643.000 854.000 1.693.000
Sum gjeld og egenkapital 21.771.000 21.628.000 19.750.000 12.935.000 9.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.627.000 6.801.000 5.054.000 6.148.000 4.847.000
Andre inntekter 210.000 116.000 1.000 4.000 1.000
Driftsinntekter 7.837.000 6.917.000 5.054.000 6.151.000 4.847.000
Varekostnad -544.000 -350.000 -251.000 -321.000 -345.000
Lønninger -2.021.000 -1.382.000 -2.266.000 -1.971.000 -865.000
Avskrivning -682.000 -623.000 -513.000 -581.000 -417.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.564.000 -2.582.000 -2.157.000 -2.521.000 -2.128.000
Driftskostnader -6.811.000 -4.937.000 -5.187.000 -5.394.000 -3.755.000
Driftsresultat 1.026.000 1.981.000 -134.000 758.000 1.092.000
Finansinntekter 153.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -925.000 -626.000 -511.000 -325.000 -154.000
Finans -772.000 -624.000 -510.000 -324.000 -153.000
Konsernbidrag -150.000 -152.000 144.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 150.000 1.055.000 -507.000 349.000 715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 85.000 0 0
Fast eiendom 13.971.000 13.867.000 12.664.000 9.607.000 6.986.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.051.000 1.108.000 756.000 759.000 291.000
Sum varige driftsmidler 15.022.000 14.975.000 13.420.000 10.367.000 7.277.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.951.000 5.209.000 1.315.000 1.315.000 1.315.000
Sum anleggsmidler 19.973.000 20.184.000 14.820.000 11.682.000 8.592.000
Varebeholdning 5.000 5.000 6.000 18.000 20.000
Kundefordringer 274.000 10.000 7.000 162.000 73.000
Andre fordringer 759.000 135.000 59.000 52.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 760.000 1.292.000 4.674.000 1.021.000 607.000
Sum omløpsmidler 1.798.000 1.443.000 4.930.000 1.252.000 851.000
Sum eiendeler 21.771.000 21.627.000 19.750.000 12.934.000 9.443.000
Sum opptjent egenkapital 2.111.000 2.111.000 1.207.000 1.570.000 1.221.000
Sum egenkapital 2.611.000 2.611.000 1.707.000 2.070.000 1.721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 115.000 101.000 0 11.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 192.000 195.000 1.089.000 177.000 950.000
Sum langsiktig gjeld 18.215.000 18.201.000 16.400.000 10.011.000 6.029.000
Leverandørgjeld 233.000 186.000 141.000 231.000 318.000
Betalbar skatt 47.000 74.000 0 104.000 241.000
Skyldig offentlige avgifter -76.000 -115.000 93.000 -42.000 105.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 549.000 476.000 320.000 384.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 816.000 1.643.000 854.000 1.693.000
Sum gjeld og egenkapital 21.771.000 21.628.000 19.750.000 12.935.000 9.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 853.000 627.000 3.287.000 398.000 -842.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 3 1.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 3 1.4 0.5
Soliditet 12.0 12.1 8.6 1 18.2
Resultatgrad 13.1 28.6 -2.7 12.3 22.5
Rentedekningsgrad 1.1 3.2 -0.3 2.3 7.1
Gjeldsgrad 7.3 7.3 10.6 5.2 4.5
Total kapitalrentabilitet 5.4 9.2 -0.7 5.9 11.6
Signatur
12.12.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex