Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Camp Eide As
Juridisk navn:  Camp Eide As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90545473
Breivikvegen 127 Breivikvegen 127 Fax:
6014 Ålesund 6014 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 898358852
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: V-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.48%
Resultat  
  
-40.91%
Egenkapital  
  
-81.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.000 116.000 78.000 90.000 166.000
Resultat: -31.000 -22.000 -21.000 -23.000 24.000
Egenkapital: 7.000 38.000 61.000 82.000 105.000
Regnskap for  Camp Eide As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.000 116.000 78.000 90.000 166.000
Driftskostnader -49.000 -140.000 -98.000 -113.000 -142.000
Driftsresultat -31.000 -22.000 -21.000 -23.000 24.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -31.000 -22.000 -21.000 -23.000 24.000
Skattekostnad 0 0 -2.000
Årsresultat -31.000 -22.000 -21.000 -23.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 1.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 15.000 64.000 75.000 89.000 122.000
Sum eiendeler 15.000 67.000 76.000 89.000 124.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 8.000 31.000 52.000 75.000
Sum egenkapital 7.000 38.000 61.000 82.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 29.000 16.000 8.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 67.000 77.000 90.000 123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 116.000 78.000 90.000 166.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 18.000 116.000 78.000 90.000 166.000
Varekostnad -11.000 -11.000 -3.000 -18.000
Lønninger -65.000 -26.000 -45.000 -65.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -53.000 -50.000 -49.000 -61.000
Driftskostnader -49.000 -140.000 -98.000 -113.000 -142.000
Driftsresultat -31.000 -22.000 -21.000 -23.000 24.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -31.000 -22.000 -21.000 -23.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 1.000 0 2.000
Sum anleggsmidler 3.000 1.000 0 2.000
Varebeholdning 16.000 27.000 37.000 53.000
Kundefordringer 2.000 12.000 12.000
Andre fordringer 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 48.000 46.000 40.000 56.000
Sum omløpsmidler 15.000 64.000 75.000 89.000 122.000
Sum eiendeler 15.000 67.000 76.000 89.000 124.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 8.000 31.000 52.000 75.000
Sum egenkapital 7.000 38.000 61.000 82.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 2.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 21.000 10.000 3.000 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 2.000 4.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 29.000 16.000 8.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 67.000 77.000 90.000 123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 35.000 59.000 81.000 104.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 4 11. 6.8
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 3 6.5 3.8
Soliditet 50.0 56.7 79.2 91.1 85.4
Resultatgrad -172.2 -19.0 -26.9 -25.6 14.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 0.8 0.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -221.4 -32.8 -27.3 -25.6 19.5
Signatur
24.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.05.2012
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex