Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Camp Eggemoen As
Juridisk navn:  Camp Eggemoen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91626646
c/o Tore Gullen Feldbergveien 32 c/o Tore Gullen Feldbergveien 32 Fax:
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 915581250
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hverven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.43%
Resultat  
  
-148.08%
Egenkapital  
  
-9.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.892.000 2.964.000 2.644.000 3.061.000 2.719.000
Resultat: -75.000 156.000 -26.000 234.000 206.000
Egenkapital: 587.000 646.000 524.000 544.000 361.000
Regnskap for  Camp Eggemoen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.892.000 2.964.000 2.644.000 3.061.000 2.719.000
Driftskostnader -2.936.000 -2.778.000 -2.647.000 -2.806.000 -2.492.000
Driftsresultat -44.000 186.000 -3.000 255.000 227.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -32.000 -30.000 -23.000 -22.000 -22.000
Finans -32.000 -29.000 -22.000 -21.000 -21.000
Resultat før skatt -75.000 156.000 -26.000 234.000 206.000
Skattekostnad 17.000 -34.000 6.000 -51.000 -49.000
Årsresultat -59.000 122.000 -20.000 183.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 74.000 8.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 971.000 1.068.000 913.000 999.000 832.000
Sum eiendeler 1.044.000 1.142.000 921.000 1.002.000 832.000
Sum opptjent egenkapital 467.000 526.000 404.000 424.000 241.000
Sum egenkapital 587.000 646.000 524.000 544.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 457.000 495.000 398.000 458.000 471.000
Sum gjeld og egenkapital 1.044.000 1.142.000 922.000 1.002.000 832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.892.000 2.964.000 2.644.000 3.061.000 2.719.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.892.000 2.964.000 2.644.000 3.061.000 2.719.000
Varekostnad -484.000 -561.000 -417.000 -587.000 -539.000
Lønninger -2.005.000 -1.851.000 -1.769.000 -1.757.000 -1.486.000
Avskrivning -16.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -431.000 -361.000 -461.000 -462.000 -467.000
Driftskostnader -2.936.000 -2.778.000 -2.647.000 -2.806.000 -2.492.000
Driftsresultat -44.000 186.000 -3.000 255.000 227.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -32.000 -30.000 -23.000 -22.000 -22.000
Finans -32.000 -29.000 -22.000 -21.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -59.000 122.000 -20.000 183.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 8.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 74.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 58.000 74.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 74.000 8.000 3.000 0
Varebeholdning 39.000 54.000 33.000 27.000 69.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 9.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 927.000 1.009.000 874.000 962.000 762.000
Sum omløpsmidler 971.000 1.068.000 913.000 999.000 832.000
Sum eiendeler 1.044.000 1.142.000 921.000 1.002.000 832.000
Sum opptjent egenkapital 467.000 526.000 404.000 424.000 241.000
Sum egenkapital 587.000 646.000 524.000 544.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 7.000 10.000 4.000 53.000
Betalbar skatt 25.000 0 54.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 177.000 105.000 124.000 114.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 286.000 282.000 277.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 495.000 398.000 458.000 471.000
Sum gjeld og egenkapital 1.044.000 1.142.000 922.000 1.002.000 832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 514.000 573.000 515.000 541.000 361.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 2.3 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.0 2.0 2.2 2.1 1.6
Soliditet 56.2 56.6 56.8 54.3 43.4
Resultatgrad -1.5 6.3 -0.1 8.3 8.3
Rentedekningsgrad -1.4 6.2 -0.1 11.6 10.3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet -4.2 16.4 -0.2 25.5 27.4
Signatur
24.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex