Camp Arctic As
Juridisk navn:  Camp Arctic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rydningen 11 Øvergårdveien 104 Fax:
9020 Tromsdalen 9158 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 917805938
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reisa Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
123.79%
Resultat  
  
135.71%
Egenkapital  
  
91.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 555.000 248.000 0 27.000 43.000
Resultat: 198.000 84.000 -147.000 -151.000 -43.000
Egenkapital: -14.000 -168.000 -233.000 -118.000 1.000
Regnskap for  Camp Arctic As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 555.000 248.000 0 27.000 43.000
Driftskostnader -357.000 -163.000 -147.000 -173.000 -86.000
Driftsresultat 198.000 84.000 -147.000 -146.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0
Finans 0 -6.000 0
Resultat før skatt 198.000 84.000 -147.000 -151.000 -43.000
Skattekostnad -44.000 -18.000 32.000 33.000 10.000
Årsresultat 154.000 65.000 -115.000 -119.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.302.000 1.450.000 1.542.000 1.622.000 1.703.000
Sum omløpsmidler 45.000 100.000 44.000 79.000 44.000
Sum eiendeler 1.347.000 1.550.000 1.586.000 1.701.000 1.747.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -199.000 -264.000 -149.000 -31.000
Sum egenkapital -14.000 -168.000 -233.000 -118.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 1.669.000 1.819.000 1.819.000 1.719.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 49.000 0 0 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.347.000 1.550.000 1.586.000 1.701.000 1.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000 68.000 0 27.000 43.000
Andre inntekter 420.000 180.000 0 0 0
Driftsinntekter 555.000 248.000 0 27.000 43.000
Varekostnad 0 0 -23.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -134.000 -118.000 -113.000 -113.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -45.000 -34.000 -60.000 -34.000
Driftskostnader -357.000 -163.000 -147.000 -173.000 -86.000
Driftsresultat 198.000 84.000 -147.000 -146.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0
Finans 0 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 154.000 65.000 -115.000 -119.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 59.000 77.000 45.000 12.000
Fast eiendom 1.172.000 1.198.000 1.224.000 1.249.000 1.275.000
Maskiner anlegg 101.000 153.000 241.000 328.000 416.000
Driftsløsøre 14.000 40.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.287.000 1.391.000 1.464.000 1.577.000 1.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.302.000 1.450.000 1.542.000 1.622.000 1.703.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -1.000
Andre fordringer 9.000 13.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.000 87.000 44.000 79.000 45.000
Sum omløpsmidler 45.000 100.000 44.000 79.000 44.000
Sum eiendeler 1.347.000 1.550.000 1.586.000 1.701.000 1.747.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -199.000 -264.000 -149.000 -31.000
Sum egenkapital -14.000 -168.000 -233.000 -118.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 1.669.000 1.819.000 1.819.000 1.719.000
Leverandørgjeld 11.000 35.000 0 0 27.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 49.000 0 0 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.347.000 1.550.000 1.586.000 1.701.000 1.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 51.000 44.000 79.000 17.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.0 1.6
Likviditetsgrad 2 4.1 2.0 0 0 1.6
Soliditet -1.0 -10.8 -14.7 -6.9 0.1
Resultatgrad 35.7 33.9 -540.7
Rentedekningsgrad -24.3
Gjeldsgrad -97.2 -10.2 -7.8 -15.4 1
Total kapitalrentabilitet 14.7 5.4 -9.3 -8.6 -2.5
Signatur
07.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex