Caiano Hotelldrift AS
Juridisk navn:  Caiano Hotelldrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52863000
C/O Caiano As Strandgata 92 Strandgata 92 Fax: 52863001
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 844515782
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 129
Etableringsdato: 9/9/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.66%
Resultat  
  
52.04%
Egenkapital  
  
-29.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 145.618.000 131.593.000 137.914.000 110.736.000 125.336.000
Resultat: -3.120.000 -6.506.000 -2.988.000 -6.717.000 -6.823.000
Egenkapital: 7.383.000 10.503.000 17.009.000 9.083.000 10.931.000
Regnskap for  Caiano Hotelldrift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 145.618.000 131.593.000 137.914.000 110.736.000 125.336.000
Driftskostnader -148.403.000 -137.914.000 -140.395.000 -116.907.000 -131.559.000
Driftsresultat -2.786.000 -6.320.000 -2.482.000 -6.171.000 -6.223.000
Finansinntekter 15.000 43.000 11.000 25.000 13.000
Finanskostnader -349.000 -230.000 -517.000 -571.000 -612.000
Finans -334.000 -187.000 -506.000 -546.000 -599.000
Resultat før skatt -3.120.000 -6.506.000 -2.988.000 -6.717.000 -6.823.000
Skattekostnad 0 0 -85.000 869.000 466.000
Årsresultat -3.120.000 -6.506.000 -3.074.000 -5.848.000 -6.357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.253.000 27.069.000 26.321.000 26.864.000 23.100.000
Sum omløpsmidler 15.121.000 14.288.000 15.003.000 17.320.000 15.257.000
Sum eiendeler 42.374.000 41.357.000 41.324.000 44.184.000 38.357.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 7.383.000 10.503.000 17.009.000 9.083.000 10.931.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.862.000 6.278.000
Sum kortsiktig gjeld 34.992.000 30.854.000 24.315.000 20.239.000 21.148.000
Sum gjeld og egenkapital 42.375.000 41.357.000 41.324.000 44.184.000 38.357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.808.000 121.439.000 130.840.000 105.151.000 119.548.000
Andre inntekter 13.810.000 10.153.000 7.075.000 5.585.000 5.787.000
Driftsinntekter 145.618.000 131.593.000 137.914.000 110.736.000 125.336.000
Varekostnad -22.538.000 -21.761.000 -22.750.000 -17.889.000 -19.045.000
Lønninger -55.978.000 -52.624.000 -55.267.000 -46.120.000 -55.786.000
Avskrivning -3.811.000 -3.208.000 -2.899.000 -2.432.000 -2.812.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.076.000 -60.321.000 -59.479.000 -50.466.000 -53.916.000
Driftskostnader -148.403.000 -137.914.000 -140.395.000 -116.907.000 -131.559.000
Driftsresultat -2.786.000 -6.320.000 -2.482.000 -6.171.000 -6.223.000
Finansinntekter 15.000 43.000 11.000 25.000 13.000
Finanskostnader -349.000 -230.000 -517.000 -571.000 -612.000
Finans -334.000 -187.000 -506.000 -546.000 -599.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.120.000 -6.506.000 -3.074.000 -5.848.000 -6.357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.157.000 16.157.000 16.157.000 16.242.000 15.373.000
Fast eiendom 3.492.000 1.686.000 0 0 0
Maskiner anlegg 7.605.000 9.226.000 10.164.000 10.621.000 7.726.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.097.000 10.912.000 10.164.000 10.621.000 7.726.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.253.000 27.069.000 26.321.000 26.864.000 23.100.000
Varebeholdning 2.820.000 2.342.000 2.317.000 2.382.000 2.015.000
Kundefordringer 8.349.000 7.464.000 8.504.000 7.179.000 5.157.000
Andre fordringer 2.277.000 2.855.000 2.093.000 6.077.000 5.795.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 1.670.000 1.623.000 2.084.000 1.677.000 2.286.000
Sum omløpsmidler 15.121.000 14.288.000 15.003.000 17.320.000 15.257.000
Sum eiendeler 42.374.000 41.357.000 41.324.000 44.184.000 38.357.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 7.383.000 10.503.000 17.009.000 9.083.000 10.931.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.223.000 5.460.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.862.000 6.278.000
Leverandørgjeld 13.406.000 8.674.000 8.648.000 6.943.000 6.439.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.824.000 7.168.000 6.003.000 4.882.000 5.472.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.539.000 9.552.000 9.664.000 8.414.000 9.238.000
Sum kortsiktig gjeld 34.992.000 30.854.000 24.315.000 20.239.000 21.148.000
Sum gjeld og egenkapital 42.375.000 41.357.000 41.324.000 44.184.000 38.357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.871.000 -16.566.000 -9.312.000 -2.919.000 -5.891.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.6 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7
Soliditet 17.4 25.4 41.2 20.6 28.5
Resultatgrad -1.9 -4.8 -1.8 -5.6 -5.0
Rentedekningsgrad -27.5 -4.8 -10.8 -10.1
Gjeldsgrad 4.7 2.9 1.4 3.9 2.5
Total kapitalrentabilitet -6.5 -15.2 -13.9 -16.2
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex