Cafe Drøbak As
Juridisk navn:  Cafe Drøbak As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torget 3 Torget 3 Fax:
1440 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 924379723
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/11/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
2712.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 4.750.000 0
Resultat: 1.079.000 0
Egenkapital: 872.000 31.000
Regnskap for  Cafe Drøbak As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 4.750.000 0
Driftskostnader -3.671.000 0
Driftsresultat 1.079.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.079.000 0
Skattekostnad -239.000 1.000
Årsresultat 840.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.556.000 1.000
Sum omløpsmidler 884.000 30.000
Sum eiendeler 2.440.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 842.000 1.000
Sum egenkapital 872.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 71.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.498.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.441.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.558.000 0
Andre inntekter 191.000 0
Driftsinntekter 4.750.000 0
Varekostnad -1.467.000 0
Lønninger -1.189.000 0
Avskrivning -23.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -992.000 0
Driftskostnader -3.671.000 0
Driftsresultat 1.079.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 840.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.556.000 0
Sum varige driftsmidler 1.556.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.556.000 1.000
Varebeholdning 4.000 0
Kundefordringer 22.000 0
Andre fordringer 215.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 644.000 30.000
Sum omløpsmidler 884.000 30.000
Sum eiendeler 2.440.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 842.000 1.000
Sum egenkapital 872.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 71.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 71.000 0
Leverandørgjeld 50.000 0
Betalbar skatt 167.000 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.220.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.498.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.441.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -614.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0
Soliditet 35.7 1
Resultatgrad 22.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 0
Total kapitalrentabilitet 44.2 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex